17/01/2019Comments are off for this post.

Designsprint med Uredd

Kan vi bruke kortere tid på å løse utfordringer i 2019?

Du har tilbrakt 1 uke i flytsonen. I dyp konsentrasjon sammen med kolleger for å løse en viktig utfordring på jobben. Dere er i ferd med å skape noe nytt, banebrytende og annerledes. Prototypen er klar og tiden er inne for å trykke på testknappen. Siden mandag har dere jobbet tett sammen mot en løsning, og utfordringen dere startet med har blitt til en ferdig prototype på verdiskapning.

Hadde ikke det vært en fin måte å gjøre det på?

Mye er sagt om designsprint.
Vi skal ikke kalle det en mirakelkur, men det er en velprøvd og effektiv metode for problemløsning.
De fleste har et mål om å skape ting som bidrar til vekst.
På samme måte har mange et behov for å løse digitale transformasjoner i det nye året. Utfordringene står i kø og nå skal strategiene iverksettes.

Heldigvis er det fullt mulig å knekke de viktigste kodene i løpet av veldig kort tid med designsprint. I UREDD er vi opptatt av å fasilitere uken som tar oss fra hvorfor, til hvordan.

4 dager i modus

Designsprint hos UREDD er en 4-dagers prosess med hurtig problemløsing for å skape nye produkter og tjenester, eller forbedre det som allerede eksisterer.

I løpet av de 4 dagene ser vi hvordan produktet/tjenesten kan utvikles på best mulig måte, og vi lager kundeopplevelser som får idealkunder til å handle der vi vil at de skal handle.

Målet er å drive innovasjon og utvikling med lavest mulig risiko, uten å investere tid og ressurser i ting som ikke er viktig. Derfor er designsprint elsket av både ledelse, økonomi, IT og marked.

Prosessen er fin å bruke når vi skal utvikle

 • produkter
 • digitale og fysiske tjenester
 • nettsider og apper
 • identiteter
 • markedsstrategier
 • innhold

En av de siste sprintene vi gjorde var for Skipnes Etikett.
Resultatet ble en ny nettside, og hvordan vi løste det kan du lese mer om her.

Inspirert av de beste

Designsprint er som sagt ikke noe nytt. I mange år har vi lært av de beste:
fra Google og Lego, til Tesla og Apple. Hele prosessen i UREDD er formet etter boka «Sprint - How to solve big problems and test new ideas in just five days» av Jake Knapp.

Hvis du ikke har lest boka kan du låne den gratis hos oss, eller kjøpe den her.

Følelsen av å skape noe som et team

En viktig styrke med designsprint er måten prosessen er lagt opp på.
Derfor er vi dønn ærlige på at den bør følges uten for mange snarveier. Vi løser utfordringer som vanligvis tar måneder på bare én uke, og vi slipper møter som går utenfor agenda, diskusjoner som går i sirkel, eller småflikk på detalj A og B.

Metodikken gir teamet følelsen av å skape noe sammen, og det er ganske unikt. Når folk i arbeidsgruppen møtes for å diskutere presist, dele idéer, gi konstruktive tilbakemeldinger, og lytte til flere perspektiver på samme problem, ja da blir det både treffsikkert og magisk.

Forankring først

En sprint kan føles som å kaste seg ut i dypt vann.

For å skape en trygg ramme rundt prosjektet liker vi å inkludere personer fra flere deler av bedriften.

Gjerne opptil 7 stk med ulike roller internt, samt tilrettelegger og fasilitator eksternt.

Alle må ombord før skipet seiler. Eksempler på deltakere kan være:

 • Leder – personen som tar avgjørelser: en direktør, grunnlegger eller sjef.
 • Økonomiekspert –  personen som kan forklare økonomien i prosjektet; hvor penger kommer fra og hva de brukes på. Kanskje en leder eller forretningsutvikler?
 • Markedsfører – personen som hjelper selskapet eller organisasjonen med kommunikasjon. Helst noen som jobber med markedsføring, PR eller samfunn.
 • Kundeekspert – personen som snakker oftest med kundene. Det bor mye gull i de som jobber med research, salg eller support.
 • Teknologi/logistikkekspert – personen som kan mest om hva selskapet eller organisasjonen leverer. For eksempel en leder, sjef eller ingeniør.
 • Designekspert – personen som designer produktene selskapet eller organisasjonen lager. Det kan være en designer eller produktsjef.

Gjennomføring

Når arbeidsgruppa er bestemt går vi inn i prosessrommet og sørger for at teamet er påskrudd, mobilen avskrudd og at energilagerene er fulle. Vi kartlegger, skisserer, tenker høyt, noterer og diskuterer.
Og så blir det lunch.

Den første dagen jobber vi sammen for å sette riktige mål og definere utfordringer for resten av uka.

Neste dag møtes vi for å diskutere hvilke utfordringer som vår kommende prototype skal løse. Her lager vi et storyboard som gir svar på hva som fortjener plass, og hva som kan vrakes.

Når storyboardet er klart lager vi en prototype som føles som ekte vare. Vi «faker» virkeligheten, uten å bruke tid og ressurser på det som ikke er relevant for utfordringen.

På siste dag i sprinten tester vi prototypen på relevante brukere.

Fra prototype til ferdig produkt eller tjeneste?

Resultatet av hver sprint-uke er gode og dokumenterte svar på det vi lurte på i starten. En helt reell prototype som er testet på ekte mennesker, som gir oss klar innsikt i hvor vi skal gå videre.

Etter prosessen deler vi absolutt alt av innsikt, prototyper, rapporter (med video),
og forslag til videreutvikling og hvordan løsningen skal tas ut til relevante målgrupper og markeder.

Vår erfaring er at prosessen er lett å lære og veldig transparent.
Herfra er det fullt mulig å bruke designsprint selv internt for videreutvikling, eller på andre prosjekter.

Hvorfor jobber vi med dette?

I over 10 år har vi utviklet strategier og unike varemerkeopplevelser med mål om å skape endring og langsiktig verdi. Designsprint er et av verktøyene vi har som hjelper oss med dette.

Er du småfysen på mer? Ring Gaute på 98 28 37 50

04/01/2019Comments are off for this post.

Fra ide til prototype for Skipnes på 4 dager med designsprint

Uredd har gjennomført designsprinter for våre kunder i over ett år, med svært positive erfaringer. Vår forrige sprint var for Skipnes Etikett, et av landets ledende trykkerier av etiketter og fleksibel emballasje. Utfordringen de kom til oss med var som følger: Hvordan kan Skipnes Etikett bli den fremste kompetanseleverandøren på etiketter?

Sprinten ble fasilitet av Arinbjørn og Audun fra UREDD, og Geir Hagen (Adm.dir) og Tom Henrik Forsberg (leder for salg og marked) var deltakere fra Skipnes.

Dag 1: Mål og skisser

Vi startet med å definere mål for 3 ulike kundegrupper:

 1. Hvordan kan vi hjelpe nye kunder å bestille riktig produkt
 2. Hvordan får vi nye kontaktpersoner hos eksisterende kunder og de minst lojale kundene til å velge Skipnes som leverandør
 3. Hvordan kan vi hjelpe byråene å designe riktig etikett

Les mer om målgrupper og sprint-spørsmål

Kundereisen slik den ble levert som digitalversjon etter første dag. De røde og gule boksene er "Hvordan kan vi"-spørsmål.

Med målene som utgangspunkt begynte vi å kartlegge brukerreisen til disse tre kundene, sammen med «Hvordan kan vi» spørsmål. Her lot vi oss rive med og tiden løp fra oss (noe som er fort gjort i kart-oppgaven), så det ble kort tid til skissering. Vi måtte derfor skissere raskt, og idéene ble presentert på starten av dag 2.

Les mer om brukerreise og sprint-kartet


Vi brukte en en wireframe-mal fra Great Simple Studio som utgangspunkt for skisser og prototype. Dette er skissene fra slutten av første dag.

Dag 2: Velge ideer og lage storyboard

På dag 2 diskuterte vi skissene i fellesskap og stemte på de beste ideene. Disse ble diskutert og videreutviklet, til vi satt igjen med idéer som svarte på hvordan Skipnes kan bli en super kompetanseleverandør. Alle ideene ble dokumentert og lagret og utvikles videre.

 • Etikettskolen - en egen, objektiv side som formidler kunnskap om effekten av gode etiketter og hvordan man lager disse
 • En etikett-konfigurator som stiller de riktige spørsmålene
 • Et lettfattelig språk som snakker spesifikt til de tre hovedbrukerne (mindre stammespråk)
 • En landingsside som forteller om ledetid, prosess og kostnadsdrivere
 • En inspirerende case-side som viser mulighetene man har hos Skipnes

Vi hadde nå gode skisser på veggen, samstemte og gjennomførbare ideer, og et kart som viste oss kundereisen. Ikke dårlig på én og en halv dag!

Den siste fellesoppgaven på agendaen; storyboardet.

Der var her vi satte skissene inn i en lineær historie, og bestemte hvilke skjermbilder som skulle være med i prototypen. Slik denne oppgaven er beskrevet i sprint-boken er dette en gruppeoppgave. Det kan være utfordrende fordi det åpner opp for ustrukturert diskusjon.

Vår løsning var en annen versjon av denne øvelsen, der vi brukte kartet og notater for å spare tid og samtidig holde den gode fremdriften.

Dag 3: Prototype

Arinbjørn og Audun delte storyboardet mellom seg og jobbet sammen i Sketch og presenterte prototypen i Invision.

Dag 4: Test

Prototypen ble gitt til Tom Henrik som testet denne internt hos Skipnes. Tilbakemeldingene var svært positive og etter testen kom det også en beskjed at søsterselskapet, Skipnes Kommunikasjon, ønsket seg nye nettsider etter samme oppskrift.

Prototypen med landingssider, Etikettskolen og etikett-konfiguratoren levde videre som felles plattform mellom Uredd, Skipnes og utvikler frem til første versjon av nettsidene gikk på lufta i høst.

Hva har vi lært? 

I tillegg til å ha lært en masse om etiketter, har vi brukt tiden i etterkant på omrokkering og optimalisering av en del oppgaver. I neste sprint skal vi ta kartet til slutt, og heller bruke første halvdel av dag 1 på sprint- og «Hvordan kan vi»-spørsmål. På den måten vil det ta kortere tid å tegne ut kartet – og det vil bli mer treffsikkert.

Designsprint blir et stadig bedre og mer effektivt verktøy for oss for å løse store utfordringer og teste nye idéer. En kjempebonus er at jobben med å ferdigstille design, og få programmert det endelige produktet, går mye glattere når alle har samme oppfatning av hvilken rolle produktet (her, en nettside) skal ha.

La oss høre fra deg om du har lyst å prøve en designsprint sammen med oss! Ønsker du å bli bedre kjent med Uredd så finner du oss her.  Om du har lyst til å se noe av det andre vi har gjort, så kan du se her.