PORTALEN PARKERING

Håndmalte vegger i parkeringshuset til Nedre Elvehavn.

Vi har tatt utganspunkt i arkitektens inspirasjon, og tillført veggene en uredd form.

PORTALEN PARKERING

Håndmalte vegger i parkeringshuset til Nedre Elvehavn.

Vi har tatt utganspunkt i arkitektens inspirasjon, og tillført veggene en uredd form.