UREDD ble tildelt det prestisjefulle oppdraget med å utvikle visuell identitet for regionens nye storstue - Kimen Kulturhus.

Kimen Kulturhus er en av vår tids aller største kultursatsinger.  Kimen er betegnelsen på det lille plantefosteret som sitter inne i et frø og er således en metafor for vekst og utvikling. Målet med kulturhuset er å skape en felles arena hvor næringslivet, det frivillige og innbyggere møtes på tvers av alder, interesser, trosretninger og meninger. Huset skal bety noe for folk flest, og være et levende flerbrukshus på innbyggernes premisser. Her tilbys konsertarenaer, dansekuber, kino, kirke, møterom, bibliotek, en egen ungdomsklubb og spisesteder. Slik skal Kimen bidra til å gjøre Stjørdal og regionen til et attraktivt sted å bo og jobbe i.

 

Vår oppgave har vært å utvikle en identitet rundt visjonen "Mangfold og fellesskap uten grenser". Designkonseptet er utviklet med inspirasjon fra arkitekturen på bygget, som er sammensatt av ulike bokser og moduler - men som allikevel fremstår helhetlig i sin form. Dette kan vi trekke paralleller til når det gjelder målgruppene og bruksområdene til Kimen, som er like komplekse som bygget i seg selv. Løsningen viser mulighetene som finnes i samspillet mellom design og arkitektur, og hvordan et tverrfaglig samarbeid kan utvikle løsninger som setter nye standarder for gode brukeropplevelser. Løsningen gir også merverdi gjennom å påvirke/utvikle kultur, stolthet og engasjement blant innbyggerne i regionen. 

 

Identiteten setter Kimen i en tydelig posisjon som et kraftsenter der kulturen i regionen skal spire og gro - lik kimen i et korn. Profilen med tilhørende elementer er godt implementert gjennom skilting og piktogrammer i bygget, som er med på å gi besøkende en helhetsopplevelse av mangfold, begeistring, kreativitet og flyt. På denne måten innbyr identiteten til skaperkraft og livsglede. 

Jobber kimenkulturhus.no

Lignende jobber