Visuell identitet for Trøndelag fylkeskommune

Et samlet Trøndelag

I 2018 slås Nord- og Sør-Trøndelag sammen til én demokratisk og administrativ enhet. Det er en begivenhet som kan plasseres i en stor historisk kontekst.

 

Vi har lært at trøndere var trøndere lik for over tusen år siden - og kommer til å være det i nye tusen år. At vi utforsket demokratiske systemer i jernalderen, og har forsvart dem mot despoti gjennom århundrer. At kvinner hadde tingrett 800 år før Camilla Collett. At vi gjorde teknologiske sjumilssteg for tusen år siden - og gjør det enda.

 

Trønderen har aldri vært træg, det er bare en misforstått miks av sindig råskap.

Vårt demokratiske opphav

Prosessen vår har hatt som mandat å skape en identitet som tar med seg vårt demokratiske opphav inn i framtiden, der folkestyre, samtale og frihet er verdier og viktige prinsipper å forsvare i den videre utviklingen av et samlet Trøndelag. 

Fortid, nåtid og fremtid

Hvor kommer arven og kulturen vår fra? For å utvikle identiteten for framtidens Trøndelag har vi sett langt tilbake i tid. Veldig langt. Vi har pløyd gjennom to tusen år med historie, og møtt enormt mange mennesker som har delt sin kunnskap med oss. 

 

Dette har beriket oss med verdifull innsikt. Det har gitt oss kunnskap om det trønderske opphavet, og en forståelse av oppdraget – før så mye som en strek har blitt tegnet. 

 

Resultatet av innsiktsarbeidet er en identitet som bygger på konseptet fortid, nåtid og framtid. Den skal bidra til å skape en helhetlig, positiv og gjenkjennbar identitet i- og utenfor fylkets grenser.

Fylkesvåpen

Det gamle fylkesvåpenet til Nord-Trøndelags (tegnet av Hallvar Tretteberg ved Riksarkivet 1957) har blitt rentegnet etter dagens standard. Den originale beskrivelsen har blitt stående: “På sølv bunn et gull utbøyet kors”.


Våpenet skal bære minne om Olav den hellige som etter sagatradisjonen hadde gullkors på hvitt skjold under slaget på Stiklestad i år 1030.

Designelement

I designutviklingen har vi knyttet historien sammen med det geografiske særpreget. Det bærende designelementet er en myk stilisering av fylkets kart. Elementet stiger mot nordøst, inspirert av geologien i området, med Frostatingets tolv seter spredt utover fylket.

 

Elementet symboliserer Trøndelag som et mangfold som holder sammen.

Hovedfarger

Det er valgt ut tre hovedfarger som har hver sin symbolikk og opprinnelse. Den gule er hentet fra den heraldiske oversettelsen av gull i våpenskjoldet, og er en farge som oppfordrer til dialog. Fargen Teal er en sammensmelting av blå og grønn, inspirert av hav og skog, og symboliserer balanse og tilitt, mens den beige fargen er hentet fra steinene på frostatinget og symboliserer vår historie og røtter.

Et verktøy for framtiden
 

Identiteten til Trøndelag fylke er nå lansert, men det er fortsatt mye jobb som gjenstår. I 2018 blir vi ett, og før den tid skal identiteten implementeres på alle mulige flater, og klargjøres for bruk både internt i fylkeskommunen og i kommunikasjon med befolkningen. Vi ser tilbake på en prosess med energi og flytsone hele veien, og vi gleder oss veldig til fortsettelsen!

Jobber trondelagfylke.no

Lignende jobber