1–2–3 Bærekraft!

Oppskrift for ledere, som gjør det enkelt å komme i gang med bærekraftarbeid

Innhold

Adresseavisen har publisert en artikkel med overskriften “Trønderske bedriftsledere gir blaffen i bærekraft, klima og det grønne skiftet, viser spørreundersøkelse.” Det er ikke så interessant å diskutere innholdet i artikkelen annet enn at det er en tabloid tolkning av virkeligheten og stemmer svært dårlig med vår erfaring med trøndersk næringsliv.

Det som imidlertid er interessant er at bedrifter i Trøndelag sliter med å forholde seg til FNs bærekraftmål og gjennomføre tiltak. Og selvsagt sliter man! Hvordan skal en bedriftsleder for en rørleggerbedrift, pizzarestaurant, konsulentselskap, eller enhetsleder i det offentlige for den del, komme i gang med å lage løsninger som fjerner fattigdom, sult, skaper bærekraftige byer, reduserer utslipp og samtidig (punkt 8) skape respektable jobber og økonomisk vekst?

La oss heller snakke om hvordan vi kan komme i gang og gjøre en forskjell. Jeg møter bedriftsledere fra hele landet i jobben min og ingen jeg har møtt så langt er uenige i noen av bærekraftmålene. De fleste tror jeg allerede jobber med mange av målene ubevisst. Andre har til og med (som banken) implementert det i sine strategier.

Vi har satt sammen en oppskrift for ledere, som gjør det enkelt å komme i gang med bærekraftarbeid uten at det krever masse tid og ressurser. Og som vil gjøre det enklere å drive fram bærekraftig forretningsutvikling.

Det du trenger er et team av medarbeidere som representerer de ulike delene av virksomheten. Det kan for eksempel være de som jobber med salg, logistikk, kundeservice, økonomi og HR. Sett av noen timer og gå gjennom følgende spørsmål:

Hvordan ser verdikjeden vår ut?

Eller sagt på en annen måte; hvordan ser kundens vei ut, fra de oppdager oss til de har kjøpt og bruker tjenesten eller produktet? Kartlegg hvor i brukerreisen det finnes konkrete ting som påvirker bærekraftmålene. (f.eks emballasje, transport, produksjonsavfall. etc)

Hva er målet vårt?

Målet for bærekraftstrategien definerer også hvordan strategien utformes. Hva betyr målet for virksomheten i praktiske tiltak? Sett et mål som er tidfestet til en nær framtid, men langt nok fram til at det er rom for å utvikle. Et toårsmål fungerer godt som langtidsmål. Gjør målet stort nok, men målbart og realistisk. “Å redde verden” er en god intensjon, men ikke spesielt målbart og realistisk for en gjennomsnittlig norsk bedrift.

Hvorfor, hvordan og hva?

Det er ofte vanskelig å skille de tre, fordi vi alltid har så lyst til å lage løsninger med en gang. Men bruk tid på stille spørsmålet “Hvorfor skal vi jobbe med bærekraft?”

Du tenker kanskje at det er innlysende? Men er det like innlysende for alle i bedriften? Eller kundene? Strategier som faktisk skal gjennomføres må ha et tydelig definert svar på hvorfor vi skal gjøre det. Det er mennesker som skal gjennomføre strategiene og alle som strevde med algebra på ungdomskolen skjønner at det er viktig å forstå HVORFOR du skal gjøre dette, for å mobilisere nok energi inn i oppgaven.

Hvordan?

Har du definert hvorfor, da blir det enklere å snakke om hvordan vi skal løse oppgavene. Sparebank1 SMN har for eksempel definert hvordan de skal investere bankens kapital for å støtte FNs prinsipper for bærekraft.

Hva?

Hva skal vi gjøre? Hva er de konkrete konsekvensene av målene vi har satt? Er det gjenbruk, avfallsreduksjon eller økonomisk støtte av sosiale prosjekter?

Når alt dette er svart på og alle er enige om fundamentet, da kan vi gå inn i de praktiske oppgavene:

Kartlegg

1: Det som hjelper oss til å nå målet.
Alle selskap har ressurser og egenskaper som er viktige for å lykkes med å nå målene. Lag en oversikt over alle egenskapene og ressursene vi allerede har tilgjengelig.

2: Det som gjør det vanskelig å nå målet.
Noe av det viktigste med å skape framdrift er å finne ut hvor det finnes hindre på veien til målet.

Hvordan kan vi..?
Stem fram hvilke hinder som er viktigst å gjøre noe med og gjør de om til “Hvordan kan vi…-spørsmål”. Et eksempel kan være at “våre medarbeidere synes bærekraft er utfordrende å kombinere med det vi gjør”. Gjør problemet om til: “Hvordan kan vi gjøre det enkelt for våre medarbeidere å bevisst endre måten vi gjør ting på til mer bærekraftige løsninger?.

Image for post

Lag løsninger!
Det kan finnes mange løsninger på hver enkelt problemformulering. Lag så mange som mulig og prioriter løsningene ut fra innsats og effekt. Velg løsninger med høy effekt og lav innsats først, lag en arbeidsliste med oppgaver, ansvar og tidsfrister.

Vi bruker Lightning Decision Jam, utviklet av AJ&Smart Berlin, og som du kan få en nærmere beskrivelse av hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt. Det er en rask måte å finne fram til løsninger sammen.

Lykke til!

Mer lesestoff

Tren ungene i mobbing!

Mobbing er igjen et hett tema i noen mediesekunder. Eksperter og politikere overgår hverandre i å uttale seg med alvorlig mine om hvor viktig dette er å ta tak i, med nye tiltak og forslag til lovverk.

100 ideer på 10 minutt

Har du prøvd å bruke brainstorming til å komme frem til gode ideer? Har du opplevd at det ender med diskusjon og ingenting konkret? Eller

Veksthacking

Verden er i ufattelig rask endring og kravene til effektivitet og lønnsomhet blir stadig større. Det har skapt behov for bedre arbeidsmetoder.