5 ting ledere bør tenke på i 2020

Ja det er et nytt år, en ny januar, en ny vår.

Innhold

Men vi går også inn i et nytt tiår! Et tiår er en tidsmessig stor nok enhet til at det blir relevant å zoome ut og se på det store bildet. Hvis vi ser på de fire siste tiårene representerer de hver sin epoke i digital utvikling. De to første skapte det teknologiske grunnlaget og visjonene for framtiden, men snublet i en økonomisk kollaps ved tusenårsskiftet.

De to siste tiårene har gitt oss det som nittitallets optimister lovte oss, men som teknologien ikke rakk å gjennomføre raskt nok. De digitale produktene begynte å ta form, kommunikasjon gikk raskere og nye forretningsmodeller er allerede godt utprøvde. Men det var først etter 2010 at de digitale produktene virkelig satte fart. Sosiale medieplattformer, automatisering, digitisering av tjenster har begynt å endre på hvordan store folkemasser oppfører seg i hverdagen. Oppgavene i arbeidslivet har endret seg — og vil endre seg enda mer. Produktene og tjenestene som produseres endres raskere og måten penger flytter seg på er i flux.

Så hva vil 20-tallet bringe med seg av teknologiske nyskapinger og hvordan vil det påvirke bedrifter og selskaper? Det er umulig å svare på, men akkurat nå er det tid for å gjøre seg forberedt på det som kommer.

Her er mine topp fem råd til ledere for virksomheter før vi går over dørstokken til det nye tiåret:

1. Bærekraft og vekst

Budsjettene vil bli trangere, enten du sitter i næringslivet eller leder en offentlig tjeneste. Det betyr at målene må være tydelige og menneskene som jobber etter målene må få tilliten og verktøyene til å prioritere ut fra disse målene.

I to tiår har ideen om smidig (agile) organisering blitt adoptert av de digitale selskapene som ble født etter tusenårskiftet. Og de har blitt gigantiske! Å endre en organisasjon til å jobbe smidig kan være krevende og det tar tid. Som en start kan det være effektivt å sette igang noen mindre prosjekt der medarbeidere fra forskjellige deler av organisasjonen kan få tid og rom til å jobbe tverrfaglig og autonomt. For eksempel vil det å finne konkrete løsninger for selskapets bærekraftstrategi være en glimrende måte å ta i bruk perspektiver fra ulike deler av virksomheten. Eller finne ut hvordan du kan ta bedre vare på brukerne eller kundene dine?

2. Utvikle eller dø

En gammel floskel, men alltid like gjeldende. Hvem skulle tro at hundre år gamle kraftselskaper kunne bli utfordret? Så kom Tibber. Hvem skulle tro at frisøryrket skulle bli rammet av digital disrupsjon? Så kom Cutters. Det som er helt sikkert er at i din bransje er det noen som har satset på utvikling av nye forretningsmodeller, ny teknologi, nye arbeidsmåter eller nye produksjonsmåter. Innovasjon og utvikling kan bare skje dersom ledere åpner for det. Så hva skal du som leder gjøre for å skape innovasjonen som tar selskapet inn i det neste tiåret?

Mitt beste tips er å bruke korte workshopmetoder. Ofte, handlingorientert og målrettet — sammen med medarbeiderne dine. De er ikke vanskelige å lære seg, men det viktigste er at de gir framdrift og konkret løser oppgaver som skaper utvikling.

3. Brukerperspektiv, javel?

Det siste tiåret har stått i brukerbehovets tegn. Særlig har offentlige virksomheter brukt uhorvelig mange årsverk på å design-tenke seg fram til brukersentrerte løsninger. Det har ført oss til verdens enkleste system for selvangivelse og til og med utskjelte NAV har begynt å lage løsninger basert på situasjonene vanlige mennesker står i. Og selv om det fortsatt er mye å gjøre for å skape gode kundereiser og brukeropplevelser er det noen sannheter som gjelder gang etter gang. Bruk erfaringene, prototyp enkle løsninger og test på ekte brukere — mye og ofte. Det viktigste er å komme igang, ikke å ha rett første gangen.

4. Tech!

Ikke spør hva du kan gjøre med teknologien, men hva teknologien kan gjøre for deg! AI, AR, VR, ARP, IoT.. Morsomme bokstaver som er i ferd med å bli like kjent som mange andre bokstaver som har gjort jobben fram til nå (CD-ROM, RAM, WiFi, 4G..) Det som er helt sikkert er at vi må forholde oss til de nye bokstavene på en eller annen måte i hverdagslivet. Eksempelvis så vil de av oss som husker PC-spillet Halflife nikke anerkjennende når det nå kommer en ny versjon etter over 15 år, men denne gangen i VR! Sannsynligheten er stor for at denne utgivelsen vil være med på å gjøre VR-briller like naturlig i stua som en Playstation-konsoll og dermed gi et hvert hjem et virituelt univers å utforske. Hvilke muligheter vil det ha? Personlig gleder jeg meg til den første designsprinten som må forholde seg til VR-teknologi!

5. Ta livet av mytene

“Det er prøvd før, så det fungerer ikke.” Det er et utsagn jeg har hørt så mange ganger, og spesielt mye da jeg har jobbet for å utvikle nye forretningsmodeller for mitt eget selskap. Erfaringsmessig er utsagnet også helt riktig; det er prøvd før, det fungerte ikke og noen ga opp. I stedet for å lære, forbedre og utvikle videre. Ingen trodde at et designbyrå kunne drifte et prosessrom for ett år siden fordi det var prøvd så mange ganger tidligere. Men i dag er Peil Prosessrom en suksess og hjertet til alt som foregår hos Uredd. Mottoet har vært: “Prøv, Feil, Lær, Repeter!” Hver eneste dag i 2020 skal jeg starte med å spørre meg selv hvilke grenser jeg kan pushe i dag. Tor Martin kommer med en ny og enda bedre sesong av podcasten Feilskjær på nyåret. Det kan være mye å lære av folk som har gått på snørra!

6. Tid!

Dette er et bonuspunkt, og et hjertesukk til alle som skaper teknologi, arbeidsplasser og økonomisk politikk. Den fjerde industrirevolusjonen starter først nå. Verdiene som skapes vil handle om sparing av tid. Tiden til folk. Det er avgjørende at vi deler av tiden vi vinner, slik at folk flest får mer tid til å ta vare på hverandre og sine nærmeste. Vi har en stor generasjon som er i ferd med å bli gamle. Det er en reell fare for at tiden vi sparer på teknologiske nyvinninger ikke kommer folk til gode. Hvis vi ikke tenker nytt om tid og verdien av den, vil vi ende opp (som vanlig) med å lage enda flere systemiske løsninger. SFO for eldre er ikke løsningen, det er utrolig ineffektivt og dyrt for en velferdsstat som allerede knaker i forføyningene. #maketime

Til alle der ute som forhåpentligvis har bretta opp ermene når nyttårsrakettene har brent kruttet:

Riktig godt nytt tiår!!

Mer lesestoff

RISS

En metode for strategisk utvikling av opplevelser og kommunikasjon

Kartlegging i RISS

Vi har hatt vår første samling i RISS-prosjektet på Indre Nordmøre. Temaet for dagen var kartlegging, og i denne artikkelen deler vi våre erfaringer så langt.

Veksthacking

Verden er i ufattelig rask endring og kravene til effektivitet og lønnsomhet blir stadig større. Det har skapt behov for bedre arbeidsmetoder.