Digitale workshops for start-ups

Driver du en start-up? Ta kontakt med oss for å få vite hvordan dere kan innovere raskere.

Digitale workshops for start-ups

Vi har start-up vennlige priser på våre digitale workshops.

Eksempler på workshops vi kan kjøre digitalt:

  • Online Brandsprint er et 4-timers strategisk verktøy for å samordne hvordan team jobber med kommunikasjon og merkevare
  • Online Designsprint gjør større team i stand til å gå fra en løs idé til en ferdig brukertestet prototype i løpet av en uke.
  • Online Vekstsprint gjør markedsavdelinger i stand til å skape målrettede tiltak for vekst i en uforutsigbar tid.
  • Lightning Desicion Jam er en 40-minutters workshop som gjør team i stand til å utvikle og prioritere mange løsninger på en problemstilling – uten å diskutere!

Alle disse workshopene kan gjennomføres digitalt – eller fysisk i vårt spesialdesignede prosessrom.