En enkel merkevareguide på bare tre timer!

En brandsprint er en effektiv metode for å få på plass en merkevareguide. Merkevareguiden kan brukes til å danne grunnlaget for en visuell identitet, merkevarestrategi eller kommunikasjonskonsept.

En enkel merkevareguide på bare tre timer!

6 oppgaver – 3 timer

En brandsprint består av 6 oppgaver hvor man jobber sammen hver for seg og bruker avstemming til å ta valg. Målet med workshopen er å bli enig om hvordan merkevaren skal beskrives. Metoden er utviklet av Google og er en fleksibel og effektiv måte å beskrive en merkevare på.

Ta med de riktige folka

En brandsprint hos Uredd blir fasilitert av en av våre designere som leder 2 til 6 deltakere. Det er viktig at de faktiske beslutningstakerne er til stede slik at de får eierskap til valgene som blir tatt gjennom dagen.

Når passer det?

En brandsprint er en workshop som er velegnet til starten av et prosjekt. Det kan være når man skal lage en logo, finne navn til prosjektet eller lage en kreativ brief.

Lytt til eksperten!

Workshopen starter med en introduksjon fra beslutningstaker som forteller om hvor merkevaren er i dag og hva man ønsker å oppnå. Mens prosjekteier beskriver nå-situasjonen, lytter resten av teamet og noterer spørsmål i «Hvordan kan vi»-form. Disse spørsmålene tas vare på og brukes til å holde fokus senere.

Deltakerne beskriver merkevaren nå, 5, 10, 15 og 20-år frem i tid. Har man tatt over verden eller kanskje reist til Mars?

Se langt fram

Første felles oppgave er et 20-års veikart. I denne oppgaven beskriver hver enkelt hvordan man ser for seg at merkevaren utvikler seg i et lengre perspektiv. Målet med denne oppgaven er å synliggjøre hva som er viktig for hver enkelt på sikt. For fasilitator er denne oppgaven særlig interessant, fordi den viser hvor samstemt teamet er; ser de for seg den samme fremtiden og er veien dit noenlunde lik?

Om man snakker med utgangspunkt i «hvorfor» blir kommunikasjonen automatisk mer spennende!

Hvorfor gjør vi det vi gjør?

Neste oppgave er «Hvem, hvordan, hvorfor». Oppgaven er basert på Simon Sineks «Golden Circle» og målet er å komme til kjernen av hvorfor merkevaren eksisterer. Denne oppgaven kan være heftig å ta på direkten, så her er det lurt om teamet har gjort seg noen tanker på forhånd. Det er vel verdt den ekstra tiden, for å få satt ord på sitt «Hvorfor» for første gang er en herlig følelse!

TED Talk med Simon Sinek om Golden Circle

Man kan tenke på verdier som leveregler

Hvilke sider ved merkevaren er de viktigste å vise frem?

Videre skal man finne topp 3 verdier og topp 3 målgrupper. Å jobbe med verdiene skal hjelpe oss å støtte opp om «Hvorfor» fra forrige oppgave og beskrive leveregler for merkevaren. Ved stemming blir verdiene sortert etter antall stemmer. Det samme gjelder for målgrupper — hvem er de viktigste personene å nå, hvem ønsker vi oppmerksomhet fra?

Hvordan ønsker vi at målgruppene våre oppfatter oss?

Hvordan ønsker vi å bli oppfattet?

I nest siste oppgave jobber hver enkelt med merkevarens personlighet. Vi beskriver personligheten ved å definere den på ulike skalaer; er vi en merkevare for få utvalgte eller et stort publikum? Er vi seriøse eller lekne? Er vi en støttende venn eller streng autoritet? Personlighetene blir presentert av hver enkelt og vi stemmer på den personligheten som treffer best som helet.

Hvor hører merkevaren vår hjemme sammenlignet med konkurrentene?

Hvem konkurrerer vi mot?

Den siste oppgaven for dagen er å tegne et konkurranselandskap. Hver enkelt skriver ned navnet på andre bedrifter eller produkter i samme industri eller som konkurrerer om oppmerksomheten til de samme målgruppe som vi har definert som de viktigste å nå. Så avsluttes dagen med å plassere i en matrise; klassisk eller moderne? Reservert eller utadvent? Og hvor hører vår merke vare hjemme? Hvem er vi lik og hvem ønsker vi å skille oss fra?

Guiden tar form!

Sammen gir disse seks oppgavene en sterk og presis beskrivelse av merkevaren. Den ferdige guiden lager vi i Uredd til kunden. Den inneholder en oppsummering av alle oppgavene og visuelle eksempler, slik at man begynner å danne seg et inntrykk av hvordan merkevaren kan se ut.

Når man videre skal jobbe med for eksempel navn, logo og kommunikasjon er denne enkle manualen til stor hjelp! I Uredd bruker vi brandsprint som grunnlag før for eksempel visuelle identiteter skal utvikles. Den kan også utvides og brukes til onboarding av nye ansatte eller for å beskrive nye produkter etter at merkevaren er etablert.

Eksempel på visuell identitet som tar utgangspunkt i merkevareguide for Overvinne.