Hva skjer når du mikser Growth Hacking med designsprint?

Designsprint + Growth Hacking = Vekstsprint

Hva skjer når du mikser Growth Hacking med designsprint?

Hos Uredd gjennomfører vi vekstsprint både som workshop og kurs, for å hjelpe bedrifter lage gode veksteksperimenter.

I løpet av kurset, som varer i en dag, får gruppen innføring i hvordan sette sammen gode vekstteam, hvordan man får forankret vekstarbeid i ledelsen og hvordan man jobber for å finne markedets behov for ditt produkt eller tjeneste. Workshop-biten av dagen består av en innføring i metode, hvordan man lager gode eksperimenter og hvordan man bør prioritere eksperimentene for å komme i gang. I workshopen arbeider vi med ulike vekstområder og støtter oss på pirattrakten .

Deltakerne var godt fornøyd med kurset. UREDD fikk en score på 84 av 100 på fornøyd totalt sett med dagen og 91 av 100 på formidlingsevne. Alt over 67 ansees som et bra resultat og kommer vi over 80 er det meget bra.
– Hans Martin Opsal, Markedssjef Salgs- og Reklameforeningen i Bergen

Workshop

  • 🧠 Ekspertintervju. Vi starter med at en ekspert (som er den i bedriften som vet mest om det aktuelle vekstområdet) forteller teamet om hva man ønsker å få til. Mål: Å samkjøre vekstteamet rundt ulike utfordringer knyttet til vekst.
  • 🤷‍♀️ Hvordan kan vi. Teamet lytter til eksperten og skriver ned utfordringer i “Hvordan kan vi”- form.
  • 🗺 Kart. Teamet velger en relevant brukerreise i seks steg med en realistisk start og ideel slutt, knyttet til det vekstområdet man jobber med. Når kartet er klart flyttes “Hvordan kan vi”-spørsmålene inn i kartet. Klynger av “Hvordan kan vi”-spørsmål gir oss områder som vi bør fokusere på. Mål: Å få oversikt hvordan brukeren bruker dagens tjeneste eller produkt, slik at vi har en oversikt over hvor i brukerreisen vi skal eksperimentere.
  • 👍 Det som fungerer. I denne øvelsen skriver teamet ned ulike aktiviteter man gjør eller har gjort som har ført til vekst i de ulike vekstområdene.
  • 😨 Det som er utfordrende. Utfordringer knyttet til vekst skrives ned av hver enkelt. Dette kan være aktiviteter man har gjort som ikke har lykkes eller aktiviteter man ikke får til.
  • 📈 Muligheter. Etter å ha stemt frem de utfordringene teamet syntes er viktigst å løse gjør vi disse om til muligheter. Her bruker vi “Hvordan kan vi” på nytt. Mål: Å finne kjernen av utfordringene og snu de om til løsninger.
  • 💡Løsninger. Når teamet har kategorisert reformulert utfordringene jobbes det med løsninger. Hver deltaker skriver løsninger alene, før disse blir stemt på og sortert.
  • ⚡️Inspirasjon. Etter å ha funnet frem til løsninger bruker teamet litt tid på å finne eksempler fra produkter eller selskaper som har løst teamets utfordringer på en god måte. Hver enkelt deltaker presenterer en case for resten av teamet.
  • 🧪 Veksteksperimenter. Nå er vi klare for å skrive eksperimentene. Hver deltaker skriver minimum 1 eksperiment for det fokusområdet man har valgt, basert på en prioritert løsning og som gjerne er inspirert av en case. Eksperimentene består av hypotese, to-do’s, målbare suksesskriterier og hvem som har ansvar for å gjennomføre.
  • ⚖️ Prioritere. Til slutt prioriteres eksperimentene etter en effekt / innsats-matrise. Her er det viktig å være ærlig med seg selv og plassere eksperimentene riktig slik at man ikke ender opp med for mange eksperimenter (man mister fokus) eller eksperimenter som krever for mye innsats (tar for lang tid å gjennomføre).

Hva får man ut av det?

Når man først har lært metodikken er tar det ikke mer enn 2–3 timer å gjennomføre en slik workshop. Da vil man sitte igjen med minimum like mange eksperimenter som det er deltakere i teamet. Av disse vil en håndfull være eksperimenter man kan sette i gang med en gang og se effekten av etter 4 uker.

Organisering

Vekstsprint må være forankret som strategi hos ledelsen, slik at vekstgruppen har trygge rammer for å mislykkes. En vekstgruppe bør være tverrfaglig, og typiske deltakere er teamleder/markedsfører, utvikler, designer og analytiker. Men det finnes ingen fasit. Det viktigste er å sette sammen et team som kan bidra med ulike perspektiver.

Lær metoden

Om du ønsker å lære å fasilitere eller ønsker hjelp til å gjennomføre en vekstsprint, ta kontakt!