Hvordan offentlig sektor kan bygge kompetanse i effektiv utvikling

(Spoiler: Design Sprint kan være en del av svaret)

Hvordan offentlig sektor kan bygge kompetanse i effektiv utvikling

Jobber du som leder i stat, fylke eller kommune? Da er sannsynligheten for at du føler på et innovasjonspress eller krav om effektivisering på kroppen ganske stor. Du strever med ABE-reformen, digitaliseringskrav og du har press fra både ledelse, politikere og publikum om å levere bedre tjenester enn i fjor og samtidig føler du at teamet ditt mangler noe av kompetansen du trenger for å levere på alt dette. Og du er ikke alene. Bare NTNU vil få kutt tilsvarende en halv milliard, tilsvarende 364 årsverk de neste årene.

Hva betyr dette for virksomheter i offentlig sektor?

Først og fremst betyr det at det må jobbes annerledes, utvikles annerledes og prioriteres annerledes. Det betyr også at det må ledes annerledes. Mange snakker om LEAN som en ønskedrøm for mange som jobber med effektivisering og krav om avbyråkratisering. I tillegg begynner IT-avdelinger rundt omkring i det offentlige Norge å lykkes, både med å hente gehør i ledelsen for agile arbeidsmetoder — og dermed også å skape gode digitale løsninger og automatiseringer.

Men hva med brukerne? Det meste som gjøres i offentlig sektor har brukergrupper, målgrupper, altså mennesker som skal lære, bruke og forstå tjenester som produseres for dem. I regjeringens handlingsplan for digitalisering “Én digital offentlig sektor” nevnes det som første fokuspunkt: “Brukerne skal settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende tjenester basert på viktige livshendelser”.

Hva betyr dette? Det betyr at empatisering av brukeren skal ligge til grunn for utvikling av alle offentlige digitale tjenester. Jeg har jobbet som designer i 20 år og forsøkt å være så “flink” som mulig til å skape design som mest mulig mennesker i den definerte målgruppen kan bruke og forstå. I denne flinkheten har vi adoptert design thinking metodikk, vi har bygd personas, hatt fokusgrupper, jobbet med målgruppeanalyse, brukt data fra markedsundersøkelser og forsøkt å forstå hvordan teknologi vil påvirke oss i måten vi bruker og forstår verden rundt oss. Flink nok til å lykkes noenlunde godt med det vi lager også.

Da vi i 2018 bestemte oss for å bruke design sprint som hovedverktøy har det en lang historie som jeg skal gjøre kort: Vi lærte noe, gjennom samarbeid i IT-prosjekter, at IT-menneskene har skjønt at det er viktigere å komme i gang enn å vente til du har all innsikten på plass. Vi lærte at rask og tverrfaglig læring og iterative prosesser tar oss raskere fram til bedre løsninger enn å tilpasse tidkrevende design thinking øvelser til hver enkelt utfordring.

Design sprint har gjort oss i stand til å utvikle løsninger i team av nøkkelpersoner med ulike fagperspektiv hos våre oppdragsgivere, utvikle en realistisk prototype — og teste den på ekte brukere i løpet av 4 dager. Med andre ord har vi da utviklet en løsning med teser og oppfatninger sammen med de som jobber med målgruppen, og fått svar fra målgruppen FØR vi begynner å bygge løsning på tjenester, produkter eller kommunikasjonsløsninger.

Jeg må sitere Kristin Wulff fra Kantega i et av hennes mange glimrende innlegg på Medium: “Jobbe Effektivt — hva betyr det?”

“Hvis man blir overivrig på å bruke hypotesedrevet fordi det er en ny og kul prosess kan det hende at vi bruker tid på innsikt som egentlig ikke er nødvendig fordi vi skal levere i det kompliserte domenet. Men samtidig, så lenge vi passer oss for å bruke for lang tid før vi tester løsningene våre i den virkelige verden så er det bedre å starte med hypotesedrevet enn påstandsdrevet utvikling.”

Et svar på dette kan altså i mange sammenhenger være å følge en strukturert prosess som raskt gir oss muligheten til å teste hypotesen til et tverrfaglig sammensatt team på ekte brukere.

Og det minner meg på; vi må også få ryddet litt i begrepene slik at vi snakker om de samme tingene:

Design Thinking = et overordnet mindset med mange ulike metoder som kan settes sammen i en enhetlig prosess.

Agile/smidige prinsipper = Prinsipper for hvordan et team skal settes sammen og hvordan de organiseres.

Design Sprint = En steg-for-steg oppskrift for å utvikle idéer lynraskt, sammen i team — og teste på ekte brukere, basert på punktene over.

Jobber du som leder i offentlig sektor og lurer på hvordan du skal komme i gang, ligger svaret akkurat der: Kom i gang! Design sprint er for alle, det ligger åpent og tilgjengelig, det er fantastisk gøy og du får engasjerte team som vil brenne for å lykkes med å skape løsninger med brukeren i sentrum!

Lesetips: SPRINT! https://www.thesprintbook.com