Nettsiden din blir aldri ferdig

En nettside som skal levere resultater må vedlikeholdes og forbedres hele tiden.

Nettsiden din blir aldri ferdig

Altfor mange bedrifter lar nettsiden sin gå for lut og kaldt vann. Det er en skrekkelig dårlige ide.

I hvertfall om det er en tanke om at den faktisk skal bidra med noe for bedriften og ikke bare et enkelt kontaktpunkt.

Et fint eksempel (uten sammenligning forøvrig) er Golden Gate Bridge, den ikoniske brua som forbinder San Fransisco med Marin County. I 1937 ble Golden Gate bru åpnet. Blant noe av vedlikeholdet som gjøres, er maling. Brua males hele tiden for å unngå at det høye saltinnholdet i lufta skal få stålet til å ruste. En jobb de aldri blir ferdig med.

Akkurat slik er det med nettsiden din også. Den må vedlikeholdes for ikke å ruste.

Nettsiden er gjerne den første muligheten bedriften din har til å komme i dialog med potensielle kunder. Det er det stedet, den sjansen du har til å overbevise om at det bedriften din leverer er verdt å prøve. Vil du forspille mulighetene nettsiden gir ved å la den sakte men sikkert råtne på rot?

Hva bør du gjøre?

Du er nødt til å se at de besøkende har den ønskede adferden på nettsiden din. Besøker de de viktigste sidene, leser de artiklene og gjør de det du vil de skal gjøre? Dette er innsikt du bør ha kontroll over til så og si enhver tid.

Aller først: Nettsiden din må ha ett eller flere klare mål

Har bedriften din klare mål og måleparameter for nettsiden kan du hoppe til neste avsnitt — Hvilket innhold er mest populært

Forhåpentligvis har nettsiden noen klare mål som det jobbes mot. Disse er knyttet til kjernevirksomheten din og skal bidra til bedre resultatet på bunnlinja.

Gå igjennom disse målene og forsikre deg om at de er aktuelle i dag. Har noe endret seg ellers i bedriften? Har nettsiden nye produkter/tjenester eller funksjoner som ikke er tatt med i de opprinnelige planene for siden?

Når målene er på plass, kan du starte med en gjennomgang av nettsiden.

Ikke noen mål?

Har ikke din bedrift klare mål for nettsiden, så må dette på plass. Hvordan skal du kunne vurdere og måle suksess om målene ikke er satt?

Klare mål gjør det enkelt å få frem tydelig “call to actions”.

Hvilke måleparameter skal du da styre etter?

Før du definerer målene for nettsiden må det defineres hvem nettsiden er til for.

Her er det fort gjort, i arbeidet med en nettside, å inkludere seg selv og de ansatte som målgruppen.

Selv om det er vanskelig, er det viktig å holde personlige meninger og ønsker for dere selv. Alle i bedriften har noen tanker om hva som ville ta seg bra ut, noe som veldig raskt ender med lange diskusjoner som hindrer fremdrift.

Så her anbefaler vi at eksterne fagpersoner involveres.

Når målgruppene er på plass, definer hva som er viktige handlinger de besøkende skal gjøre på nettsiden.

Hvilke konverteringer er viktigst for din side?

Det kan være en eller flere av disse;

  • kjøp av produkt/tjeneste
  • abonnere på nyhetsbrev
  • lese artikler
  • fylle inn kontaktskjema
  • timebestilling
  • sende e-post

++

Lesing av artikler, se en video eller noen sekunder inne på en spesifikk side kan være andre konverteringer som er viktig for din nettside.

Når målene er på plass, er det greit å få en oversikt over følgende:

Hvilket innhold er mest populært

Hvilke landingssider får flest besøk? Hvilke landingssider bruker de besøkende mest tid på?

Sørg for å vite hva de besøkende liker å lese.


Bruker bedriften penger eller tid på produksjon av innhold, er det viktig at man har kontroll på hva som faktisk leses.

Det viser hva besøkende liker, hva nettsiden eventuelt mangler av innhold eller ikke har nok synlighet på.

Kilder til suksess

Kildene de besøkende kommer fra (Google, Facebook, annonse i avis m.m.) er med på å gi et bilde eller forklaring på (manglende ønsket) adferd.

Eksempler på spørsmål man kan stille seg er:

  • Hvilke kanaler generer mest trafikk?
  • Hvilke kanaler gir flest konverteringer?
  • Hvilke kanaler gir mest tid på siden?

Hvilke spørsmål du stiller deg her, avhenger av hvilke mål du har for nettsiden.

Trafikk fra Google

Har nettsiden en god andel trafikk fra søkemotorer eller lite?

De fleste sider vil i dag ha størsteparten av sin trafikk fra Google (organisk). Søkemotoroptimalisering er et enkelt men effektivt grep for å øke andelen riktig besøk til nettsiden. Dette er ikke vanskelig eller veldig komplisert, men samtidig kreves det både tid og kompetanse for å oppnå gode resultat.

Sjekk hvilke sider de besøkende går til fra Google. Er du fornøyd med det som leses? Hvis ikke, hva er galt og hva skal til for å fikse det?

Er synligheten for dårlig i Google på noen artikler? Er overskriftene for dårlig? Har vi ikke det rette innholdet? Er innholdet utdatert?

Når Google hele tiden gjør endringer i sin algoritme for å forbedre søkeresultatet, er det viktig å følge med, og gjøre de små nødvendige justeringene for å opprettholde gode rangeringer i søk og være synlig på relevante søkeord.

Overskrifter og ingress

Sjekk overskrifter og ingresser på de viktigste sidene. Disse, skrevet riktig, vil være det som dukker opp i søkeresultatet i Google.

Er de beskrivende? Er de fengende nok?

Søkeord

Hvilke søkeord ønsker dere synlighet på i Google? Er disse ordene godt implementert på nettsiden?

En gjennomgang av de viktigste søkeordene- og frasene bør gjøres. Forsikre deg om at søkeord- og fraser er på plass på de sidene du ønsker å rangere på.

Sosiale kanaler

Hva er strategien for de sosiale kanalene og samsvarer trafikken med denne?

Hva ønsker du egentlig å få ut av Facebook?

God tilstedeværelse i sosiale kanaler kan bidra med trafikk, men det er ikke gitt at det er målet med tilstedeværelsen i de sosiale kanalene.

Enten det deles mye innhold fra nettsiden eller ikke, er tall fra de sosiale kanalene interessante å se på.

Hvordan er adferden hos disse besøkende? Hva leser de og hva annet gjør de på siden? Oppfører de seg annerledes enn andre besøkende, og kan du utnytte det?

Ofte ser man at besøkende fra disse kanalene bruker lite tid på siden og ikke er inne på mer enn en til to sider før de forsvinner igjen.

Dette trenger ikke bety at det er et dårlig besøk. Tar man høyde for at besøkende oppfører seg annerledes avhengig av kilden de kommer fra, så kan man servere dem innhold deretter. Det betyr at noe innhold for eksempel er skrevet kort og konsist for å tilfredstille de som «har dårlig» tid.

Husk at de som kommer fra Google, har en klar intensjon med besøket, mens de som kommer fra sosiale kanaler «lokkes» inn av det du deler. Det får konsekvenser for adferden.

Trafikk

Økt antall besøkende er alltid ønskelig. Sammenlign med foregående periode og samme periode tidligere år. Du ønsker å se økt trafikk over tid.

Tips: Husk å merk i analyseverktøyet om noe spesielt skjer. For eksempel vil Covid-19 ha påvirket besøket på nettsiden for mange, enten positivt eller negativt. Det er lett å huske, men det kan være andre mindre, men likevel viktige hendelser som påvirker trafikken til nettsiden. Det er greit for fremtiden å vite hva som faktisk skjedde på tidspunkt der man ser større endringer i antal besøkende.

Returnerende besøk

Hvis folk kommer tilbake til nettsiden din, så fant de noe de likte der, enten det var en form for innhold eller produkter.

Kommer de aldri tilbake?

Kan du få dem til å komme tilbake oftere?

Scrolldybde

Viktige artikler/innholdssider bør spore scrolldybde. Med å spore dette kan du se hvem som har lest 25%, 50% eller100% av artikkelen.

Slik informasjon kan bidra til å forstå om man skriver for langt, for kjedelig eller urelevant for målgruppen. Overskrifter som ikke samsvarer med innholdet kan være ødeleggende. Det å se hvor langt de besøkende faktisk leser gir en god pekepinn på om innholdet ditt faktisk blir lest.

Enkelte besøk på nettsiden din vil bare se på den siden de kom inn på, og så forsvinne ut igjen. Dette registreres som bounce rate/fluktfrekvens.

En side med høy fluktfrekvens indikerer at besøkende ikke finner det de er på jakt etter, og/eller ikke ønsker å gå videre inn på siden av en eller flere grunner.

Det er skummelt å bare se på fluktfrekvensen alene. Har du gode artikler som gir de besøkende det de er på jakt etter, kan de ha et suksessfylt besøk på siden din, selv om de «flykter». De fant rett og slett det de var på jakt etter.

Med sporing av scrolldybde, kan du ved å se på disse tallene sammen med gjennomsnittlig tid brukt på siden, se om de besøkende likte innholdet ditt.

Lastetid

Lang lastetid av en nettside er veldig effektivt om du ønsker å jage bort besøkende. Sørg for å ha en rask side, og det kan du enkelt sjekke gratis med Googles PageSpeed Insight.

Kilde: Think With Google

Navigasjon

Er menyen oversiktlig? Består den av det som faktisk er viktig for de besøkende?

God navigasjon gir gode brukeropplevelser, på nett og til sjøs.

Er det lett å navigere seg videre på siden uten å måtte gå til forsiden eller menyen hver gang?

Er det en fornuftig og god internlenking?

Sørg for at de besøkende ikke må tenke. Gjør navigasjonen intuitiv.

Brutte lenker

Uansett hvordan du kommer til en side som ikke lenger eksistere er det frustrerende. Sjekk at alle sider på nettsiden er oppe og går. I tillegg sjekk at du har en god 404 side. En god 404 side gir den besøkende gode alternativ til navigasjon videre, noen utvalgte lenker, internsøk og hovedmeny er ting som godt kan få plass.

Man kan være morsom, men sørg for å gi de besøkende en lett vei videre.

Mange bruker kun et bilde eller lager noe «arti`» på sin 404-side.

Humor er humor, men en som ikke finner det han eller hun leter etter vil nok sette større pris på noen gode tips for veien videre.

Mobil vs. PC

I tillegg til forskjellig adferd basert på hvilke kanaler de besøkende kommer fra, vil det samme gjelde for hvilken enhet de kommer fra.

Det må også sees på når man ser på adferd. Hvilke forskjeller ligger det mellom de besøkende som er på mobil, nettbrett eller PC?

Tenk mobil først i arbeidet med ny nettside.

Hvilke er det flest av, og hvor fungerer nettsiden best?

Sørg for at nettsiden er brukervennlig på mobil først.

Ofte ser man sin egen nettside på PC. I arbeidet med endringer er det avgjørende at man også ser hvordan nettsiden ser ut på mobil. Det kan være drastiske forskjeller og helt åpenbare friksjoner som forklarer eventuelle negative tall i dataene dine.

Førsteinntrykk

God design fremhever funksjon samtidig som den kan skille klinten fra hveten. Ta gjerne en vurdering på om nettsiden trenger å få litt oppfrisking på designet, men ikke overdriv endringene, her kan små justeringer gjøre store utslag.

Så fremt du ikke er en fagperson selv, så anbefaler vi at fagfolk tar seg av dette.

Det er målgruppene dine som skal like og bruke nettsiden din, ikke du eller de ansatte i bedriften.

Så når du først skal se om nettsiden presterer, ikke heng deg opp i utseendet først. Mange er også veldig ofte inne på egen nettside, av ulike grunner. Konsekvensen er at de blir lei av å se samme forside ukentlig, og ofte føler et behov for å gjøre endringer på designet.

Et eksternt blikk vil være en fordel.

Alt kan alltid bli bedre

Friksjoner og flaskehalser vil alltid finnes.

Du kan aldri lage den perfekte nettside, men du kan alltid lage nettsiden din bedre.

Arbeidet med en nettside handler om å forsøke å tilfredstille flest mulig av de besøkende så de gjør det du ønsker. Gitt at det ikke finnes en klar fasit på hvordan en nettside skal være, medfører det at man er nødt til å gjøre nødvendige justeringer for å sikre at den er rigget best mulig, til enhver tid. Det er med andre ord en evig prosess.

Dette er ikke en fullstendig liste over hva du skal sjekke på nettsiden din, men forhåpentligvis inspirerer den til handling.

La ikke nettsiden råtne på rot, ta affære i dag!