Overvinne design- og merkevaresprint

Fra minimumsløsning til lansering på bare to måneder.

Overvinne design- og merkevaresprint

Overvinne skal bedre psykisk helse ved å kombinere interaktiv og Varm-Teknologi med evidensbasert psykologiske intervensjoner. Eller med andre ord, gjøre sitt beste for å gi brukerne de riktigste og nyeste verktøyene.

Da Overvinne kom til oss sommeren 2019 hadde de en minimumsløsning og en fragmentert brukerreise. De jobbet mot en tight to-måneders deadline og brukte designsprint for å få validert konseptet og låst onboarding og brukeropplevelser for nye brukere.

Løsningsskissen i en designsprint overlater minst mulig til tilfeldighetene.

Det var særlig viktig å få testet registreringen og tilliten og tryggheten førstegangs besøkende opplever i møte med en digital psykolog.

Prototypen ser ut og føles som et ekte produkt

I forkant av designsprinten hadde vi også kjørt en merkavaresprint der vi oppdaterte den visuelle identiteten slik at prototypen som ble testet var så realistisk og tett på det ferdige produktet som mulig.