RISS

En metode for strategisk utvikling av opplevelser og kommunikasjon

RISS

RISS fra Nasjonal Kolleksjon er et verktøy for å utvikle destinasjoner og opplevelser innen mat, kultur og reiseliv. Grunntanken er å finne, forme og selge historier som virkelig engasjerer. Men for at vi skal lykkes med RISS, må det bli noe mer enn et løsrevet prosjekt. Det må bli en langsiktig strategi for å bygge samarbeid og innovasjonskultur.

Det kommer stadig nye trender for hvordan vi reiser, hvilke opplevelser vi søker og hvordan vi vurderer dem etterpå. For at aktører innen mat, kultur og reiseliv skal holde seg attraktive (og sørge for bærekraftig vekst), må de ta grep om den komplekse tingen som heter innovasjon.

En av hovedutfordringene frem til nå, har vært å finne en metode som kan bidra til innovasjon med en strategisk tilnærming – som gir både fart og retning inn i krystallkulen.

RISS kan fort vise seg å være nøyaktig det de trenger.

En bransje med utfordringer fra topp til tå

Som konsulent i UREDD har jeg hatt gleden av å jobbe med mange ulike aktører innen mat, kultur og reiseliv. Noen har klart å omstille seg, mens andre har slitt med transformasjonen som må til (for å møte kravene hos de digitale nomadene og den moderne turisten).

Noen ganger har utfordringene vært knyttet til intern politikk, frykt for endring, skjulte dagsordener, eller usikkerhet rundt hva som kreves for å skape nødvendig endring. I andre tilfeller har det vanket usikkerhet om hva behovene til målgruppa egentlig er.

Uansett hvor problemet ligger, så må de fleste aktørene fornye seg, og aller helst tilby noe mer enn det de gjør i dag. Muligens kan vi løse det med å endre måten vi jobber på.

Innsikten som gjør at vi må begynne å tenke annerledes

I en omfattende undersøkelse i regi av Innovasjon Norge, fikk vi innsikt i hvordan utenlandske turister ser på Norge som reisemål. Norge er som kjent råsterk på natur. Det er trygt og vakkert. Og det visste vi jo.

Men moderne turister vil ha noe mer enn trygt og vakkert. De vil kjenne på lokale tradisjoner og lokal historie. De vil ha større opplevelser. De vil komme inn under huden på kulturen; Hvordan vi er og hvordan vi lever. Og de vil at vi skal formidle det med lidenskap slik at det føles vennlig og ekte.

Foto: Innovasjon Norge. Presentasjon Kickoff Nasjonale Konsepter v/ Ingrid Nernæs

Markedet vil med andre ord ha mer av det som ikke assosieres med Norge og det norske. Anbefalingen fra rapporten var ganske tydelig:

Vi må styrke Norges posisjon på lokale og unike opplevelser.

RISS-prosessen fra Nasjonal Kolleksjon

Og det er her RISS kommer inn i bildet.

RISS handler om å finne og styrke det lokale og unike med historier som engasjerer. Det handler om snu produktutvikling på hodet: Fra å utvikle produkter og skrive historier om dem etterpå, til å lete etter unike historier først — og så gjøre dem salgbare (produktifisering).

RISS er kort forklart en metode for å jobbe strategisk med utvikling av steder, destinasjoner og opplevelser basert på historiefortelling. Det er en arbeidsform som gjør innovasjonsarbeid både bærekraftig, inspirerende og meningsfylt for alle.

Foto: http://nasjonalkolleksjon.com/forside

Prosessen hjelper oss å legge til rette for økonomisk vekst innen mat, kultur og reiseliv, og å etablere samarbeid (eller nettverk) som er forankret i en arbeidsmetode der nye ideer kan vokse, komme til liv og modne.

Rammeverket RISS ble utviklet av Innovasjon Norge, sammen med designbyrået Bleed. Den første piloten ble deretter gjennomført på Rjukan, og rapporten fra Rjukan kan du laste ned og lese mer om her.

De 6 stegene i RISS-prosessen

RISS er en sekstrinns rakett for å utvikle nye opplevelser og produkter på tvers av aktører og fagfelt, med viktige prinsipper for bærekraft i bunn.

Bærekraft i RISS innebærer å videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, å bevare/styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, og å gi lokalsamfunnet kraft med tanke på planlegging, beslutningstaking og utvikling.

Selve arbeidsmetoden er tuftet på design thinking og kan enten følges stegvis, eller brukes som kanvas. Her kan du lese om RISS hos Innovasjon Norge og laste ned verktøyene du trenger for å komme i gang.

I UREDD har vi brukt mye tid på å utdanne oss i verktøyet, slik at vi kan fasilitere gode RISS-prosjekter. Vårt første prosjekt blir realisert på Indre Nordmøre nå i september, og vi har valgt å følge prosessen slik den er beskrevet stegvis:

 1. Kartlegging
  Å lete dypt og bredt etter det som er unikt og meningsfylt for stedet/destinasjonen: Myter, tradisjoner, historie, kultur, ritualer, holdninger osv.
 2. Kjernefortelling
  Å skrive en eller flere fortellinger på ulike kategorier, som tar stedet på kornet med sine unike særpreg.
 3. Konsept
  Å designe konsepter som formidler kjernefortellingene, og som er tilpasset ulike målgrupper eller personas.
 4. Minmumsløsning
  Å utvikle nye opplevelser/produkter (eller pakketere eksisterende) basert på konseptene, og gjøre dem salgbare.
 5. Kundereise
  Å definere hvordan minimumsløsningen skal fungere optimalt i alle kontaktpunkter mellom reisende og aktører.
 6. Iverksettelse
  Å kjøre en en live testperiode hvor opplevelsen/produktet testes i markedet, for å få svar på hvordan vi kan forbedre det.

Gjennomføring av RISS i praksis

Det er ikke bare-bare å sette i gang et RISS-prosjekt. Det krever gode forberedelser, både av deltakere og de som skal stå for fasiliteringen. Her er noen av forberedelsene som har blitt gjort før oppstart:

 • Vi har samlet en klynge matprodusenter og opplevelsesbedrifter som til sammen utgjør deltakergruppen.
 • Vi har skrevet (og fått godkjent) søknad for støtte fra Innovasjon Norge.
 • Vi har, for første gang i norsk sammenheng, klart å etablere samarbeid med privat næringsliv inn i prosjektet.
 • Og vi har utviklet en flott dynamikk mellom prosjektledelse, underleverandører og styringsgruppe, med tydelige mål og mandater.

Selv om alt det “praktiske” er i boks, er det fortsatt mange premisser som må følges for at prosjektet skal bli en sukesss:

Vilje og oppriktig nysgjerrighet

Å gi deltakerne i prosjektet titler eller ansvar er ikke nok. Innovasjon (gjennom bruk av RISS) kommer av å skape et godt nettverk — hvor ideer kan knyttes sammen og vokse. For at prosjektet skal forankres skikkelig, må viljen til nyskaping være et slags insentiv i seg selv.

Organisering

Hvem skal få lov til å delta? Jeg skal være forsiktig med å presentere fasit før vi er skikkelig i gang, men RISS er ikke en prosess for gratispassasjerer. Det krever en god del innsats å være med, slik at utviklingsgrunnlaget blir så godt som mulig. Derfor har valgt aktører som er dedikerte og løsningsorienterte, og som kan bidra med forskjellige perspektiver og ferdigheter.

Avgrensning i tid og omfang

En utfordring med RISS (slik jeg ser det) er at prosjektet potensielt drar ut i tid, og da kan være vanskelig å opprettholde momentum. Jeg har lest og hørt om flere prosjekter som har fått støtte, hvor prosessen har blitt fragmentert og rent ut i sanden. Da enten på grunn av manglende fokus, diffuse mål eller dårlig forventningsavklaring.

For å kunne jobbe effektivt med RISS, er avgrensning i både tid og omfang viktig.

Vi unngår å møtes i høysesong eller når deltakerne er i produksjon, fordi det skaper støy og stjeler fokus fra det vi skal oppnå. I stedet skal vi jobbe konsentrert med historiefortelling og idéutvikling innenfor et par prioriterte kartleggingsområder. Og antall minimumsløsninger som produseres, skal henge på greip med hvor mange konsepter vi velger å gå for.

Fokusere på «oss» — ikke «meg»

Mitt inntrykk av at mange aktører står i en boble av egne problemer og egne planer for hvordan de skal skape attraktive opplevelser. Når vi skal gjennomføre RISS, må de eksisterende siloene rives ned.

Vi må skape et samarbeid som ikke har fokus på «meg» — men «oss». For å komme dit, kan det være smart å la spesialister styre prosessen og invitere ekstern kompetanse som kan bidra med fart og et verdifullt utenfor-perspektiv.

Å vise fram fortløpende

RISS-prosessen har klare rammer og milepæler, men i bunn og grunn er det en iterativ prosess. Vi skal legge til rette for kontinuerlige tilbakemeldinger ved å dele, teste og justere historier, konsepter og minimumsløsninger etter hvert som prosjektet utvikler seg.

For mange er det vanskelig å vise fram arbeid som ikke anses å være «ferdig». Men det er der hvor magien ligger. RISS åpner dørene, og lar svarene fra testperioden bestemme hva vi skal gjøre videre.

Et verktøy for å bygge samarbeid og innovasjonskultur

Det snakkes mye om innovasjonskultur for tiden. Å jobbe med innovasjon (eller å bygge kultur for innovasjon) skjer ikke over natten, og resultatet blir sjelden som det var tenkt i starten.

Det krever forankring fra dag én. Det krever at vi skjønner hvorfor det er viktig. Og det krever at vi benytter metodikk fra design thinking, hvor empati for individuelle behov, livsmønstre og atferd står i sentrum. Det kan RISS hjelpe oss med.

Jeg tror vi kan kalle RISS en suksess hvis vi ikke ser på det som et eget initiativ, men heller sikter på å integrere det som arbeidsmetode for å bygge samarbeid og innovasjonskultur. Økt verdiskaping og konkurransekraft kommer av konstant utvikling, bedre historiefortelling og vilje til å endre.

Ved å sørge for god forankring, bygge opp under lokalt engasjement og inspirere til videreutvikling, kan det bli til noe større enn en løsrevet søknad om økonomisk støtte fra Innovasjon Norge.