ScanBio

Hvordan ScanBios arbeid med foredling av maritime resurser vil påvirke fremtiden.

ScanBio

Vi lever i en verden der fotavtrykket vårt er en sentral del av hverdagen. I dette prosjektet har vi utforsket hvordan ScanBios arbeid med foredling av maritime resurser vil påvirke fremtiden.

Egenskaper fra Merkevaresprint oversatt til bilder

Tydelig identitet i alle foto

Med en merkevare- og innholdsssprint som hovedverktøy har vi peilet ut riktig kurs for kommunikasjon og design. Utfallet av sprintene ga oss tydelige retninger på innhold og foto som ScanBio bruker for å vise verden ringvirkningene av arbeidet de gjør.

Se de nye nettsidene på scanbio.com