ScanBio: Verdikjeden

UREDD har produsert en informasjonsfilm for ScanBio Marine Group. Produksjonen var kompleks og ambisiøs, men mest av alt en fornøyelig prossess med en spennende kunde.

ScanBio: Verdikjeden

Hva var bestillingen?

ScanBio Marine Group er en ledende produsent av fôringredienser fra bærekraftige fiskerier og fiskeoppdrett. Selskapets virksomhet retter seg mot en økende etterspørsel for proteiner og fiskeolje fra verdensmarkedet.

ScanBio ønsket seg en film som forklarer hvem de er, hvilke produkter de leverer og hvordan verdikjeden er satt sammen. Filmen skulle både brukes som en ren informasjonsfilm, men også til mulige oppkjøpere da de var på jakt etter nye eiere.

Vår tolkning og eventuelle endringer

ScanBio hadde behov for en film som fortalte deres forretningsgrunnlag på en enkel og konkret måte. Her var det ikke rom for kreative tolkninger. Vi skulle formidle en kompleks verdikjede til en målgruppe som har høy kompetanse på området. Derfor brukte vi tid på å bli godt kjent med kunde og markedet før vi begynte å jobbe med manus.

Samarbeid med kunden og underleverandør underveis

Kunden var tett på og delaktig i alle steg underveis, noe som kan være krevende for begge parter. De måtte ta stilling til skisser i en tidlig fase hvor det ikke var lett å se for seg det ferdige resultatet. Derfor hadde vi jevnlige statusmøter underveis, hvor vi brukte tid på å forklare deler av prosessen som ofte ikke er synlig for kunden.

Samtidig var det svært lærerikt. Vi ble godt kjent med hverandre og kunden ble trygg på at vi hele tiden var på riktig vei. I dette tilfellet var det både riktig og smart at kunden var såpass koblet på underveis.

Fra idé til ferdig film

Vi ble enige om formålet med filmen, hva som skulle fortelles og hvem vi snakket til. Deretter startet vi en research-fase hvor vi samlet innsikt og kunnskap om kunden, verdikjeden og markedet. Summen ble første utkast til manus.

Vi jobbet tett sammen i utviklingen – de er jo ekspertene og vet hva de ønsker å ha med. Vår oppgave var å finne et språk (tone of voice) som passet filmens formål og sørge for at manuset holdt seg innenfor en bestemt lengde.

Når historien var på plass jobbet vi med den visuelle stilen.

For ScanBio var løsningen 3D animasjon av høy kvalitet, slik at man kunne visualisere alle delene av prosessen i selskapet på en realistisk måte.

Fordelen med animasjon er muligheten til å visualisere alt man har lyst til – men det er svært viktig å sette noen begrensinger.

Uten begrensninger kan man ende opp med et prosjekt som aldri blir ferdig. Eksempler på begrensinger kan være filmens lengde, at hele filmen skal kun fortelles fra én lokasjon, at 3D modellene skal bygges på en enklere måte for å spare kontruksjonstid, eller ulike krav til detaljnivå på animasjon og 3d modeller (f.eks at en båt som er tettere på kamera trenger mer detaljer enn en båt som er lengre unna).

Styleframes

Styleframes ble utviklet for å bli enige om hvilken stil vi skulle gå for. Styleframes gir kunden noen forslag på hvilke materialer vi kan bruke, og hvordan et miljø ser ut. Er det en realistisk stil, eller tar vi oss noen kunsteriske friheter? Hva er detaljnivået på elementene i scenen?

Storyboard

Samtidig utviklet vi også et storyboard som var en samling av bilder og tekst som forklarte hvordan filmen blir. Her var vi fortsatt fleksible til å endre innhold i filmen.

Storyboard er et ekstremt viktig produksjonsverktøy, hvor  vi begynner å se konturene av hva slags film vi skal lage. Her beskriver vi hva skjer i hver scene, og hvordan kamera beveger seg.

Animatic

Vi klippet storyboardet sammen, la på en skissevoice og produserte en animatic. Dette ga ScanBio en bedre forståelse av filmens lengde og rytme i historiefortellingen.

Når animaticen var godkjent gikk vi for alvor inn i produksjonen av filmen.

Nå begynte vi å bygge alle modellene som skal være med i filmen.

Hvis man skal benytte oss av ny teknologi for å løse en utfordring, så er også dette en god tid for R&D (research and development). Et eksempel på teknologi kan være en ny måte å simulere vann på, slik at man får en fin og realistisk interaksjon mellom skip og hav (hvis det er nødvendig for filmen).

Underveis i denne fasen av prosjektet fikk kunden  se en rekke «playblasts».

Playblasts er en lav-oppløst versjon av filmen. Det ser ikke så fint ut, men det er en effektiv måte for å sjekke at modellene ser riktig ut og at kamerakjøringen og animasjonen er fin.

Dette sparer også kostnader, fordi det krever mindre maskinkraft å kjøre lav-oppløslige bilder kontra høy-oppløslige bilder.  Det er også et nyttig verktøy for å holde kunden oppdatert på utviklingen av prosjektet.

Så startet arbeidet med å lage søt musikk.

For ScanBio komponerte vi musikken fra bunnen av, slik at vi kunne skreddersy musikken til å passe best mulig til bildene.

Musikken fikk en viktig rolle i å sette riktig stemning, samt å underbygge budskap og fremdrift.

Lyddesignet ble begrenset til introen og slutten der vi befant oss under vann.

På tide å gå offline.

På dette tidspunktet fikk kunden se hele filmen med musikk og voice. Det var fortsatt lav-oppløselig bilder, men godt nok for å  ta stilling til det snart endelige resultatet.

Nå var det ikke rom for store justeringer, men noe hadde vi fortsatt mulighet til å endre på. For ScanBio var det snakk om justering på tekst, roe litt ned på tempo i musikken og endring av en scene mot slutten.

Har man hatt en tett og god dialog med kunde underveis i prosjektet, så kommer det sjelden store endringer etter en offline-visning.

Fra offline til online.

Etter at offline var godkjent ble filen kjørt ut i høy-oppløselige bilder. Musikk og lyddesign ble ferdigstilt og filmen er ble gradet (en fargekorrektur som gjøres på bildene for å fremheve fargene og skape en god kontrast).

Resultatet ble en nydelig film som gjør jobben sin på en bra måte!

Et lite dypdykk i hvordan filmen til ScanBio ble satt sammen helt til slutt.

Når vi jobber med 3D  har vi mulighet til å kjøre ut ulike renderpass, som gir oss større fleksibilitet i etterarbeidet. Det kan være å justere  farger, plassering av logo, endring av materialer og andre snedige ting.

Renderpassene har ofte ganske merkelige navn, slik som Motion Vector Pass, UVW Pass, Z depth pass, Position Pass osv.. Men de gir altså oss en større mulighet til å gjøre noen kreative og kunsteriske endringer helt til slutt.

Det siste vi gjorde var å tilpasse filmen til de ulike formatene som ScanBio hadde behov for.

Hvor skulle filmen vises? På TV? Eller på kino? Kanskje på egne nettsider eller på facebook? Det er mange gode steder hvor filmen kan vises, og vi tilpasset format (breddeformat eller kvadratisk), størrelse og lyd til de enkelte flatene.

Ting å tenke på når man skal bestille film hos Uredd?

Aller først må vi bli enige om hva filmen skal gjøre. Er det en informasjonsfilm som skal forklare noe viktig? Er det en reklamefilm som skal fortelle om et produkt, eller er det en film som skal styrke merkevare og bygge sterke emosjonelle bånd mellom seer og merkevare?

Sammen med kunde  finner vi ut hvilken type film vi skal lage, hva den skal gjøre og hvem den er til for.

Avklaring av ambisjonsnivå, tid og budsjett

Helt i oppstarten av prosjektet bør man definere noen rammer og finne ut hva man skal prioritere. Hva er viktigst for gjennomføringen? Å levere på et høyt nivå (ambisjon), levere på kort tid, eller å levere innenfor et satt budsjett?

Ønsker man topp kvalitet levert på kort tid, må man muligens øke bemanningen for å kunne levere til avtalt tid. Da øker gjerne prisen for å gjennomføre prosjektet. Er det derimot satt et tak på budsjettet, så avstemmer vi dette med mulig kvalitet på sluttprodukt og når det kan leveres.

Når prioriteringene er satt kan vi komme med forslag på hva som er mulig å gjennomføre. Dette innebærer hvor lang filmen skal være, hvilken stil som er optimal for prosjektet (fotorealistiske, tegnefilm, dukker…) og en fremdrift som viser veien videre.

Hvilken verdi skapes?

Verdien som skapes samsvarer med filmens formål. Den kan sørge for slag på kassa i butikken ved å kjøre taktiske budskap om produkt og pris. Den kan bygge kunnskap og kjennskap til merkevaren slik at man er ett steg nærmere kunden i kjøpsøyeblikket. Den kan informere om verdikjeden på en engasjerende og enkel måte slik at investorer får øyene opp for selskapet.


Det vi vet er at god film alltid skaper en verdi for kunden. Vår jobb er å sørge for mest mulig verdi ved å treffe godt på oppgaven; Å produsere en film som kommuniserer best mulig til den riktige målgruppen.

Hva kan du bruke filmen til?

Film har en fantastisk styrke i å formidle en engasjerende historie. Levende bilder og lyd er sterke virkemidler, og har en stor evne til å kunne påvirke mottaker.

Bruksområdene er nesten uendelige – til interne presentasjoner (bygge stolthet og intern forankring), på selskapet nettside (informasjon om hvem, hva og hvordan), på TV/Kino (omdømmebyggende og/eller taktisk salg), og i digitale kanaler som Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Snapchat (omdømmebyggende og/eller taktisk salg).

Hva kreves av input fra kunde underveis?

For å lage en god film er det helt avgjørende at kunde tar beslutninger underveis på manus, storyboard, animatic, playblasts, offline og online.

Beslutningene sikrer god fremdrift i prosjektet,  og vi unngår en utvikling i feil retning. Ofte dreier dette seg om godkjenninger og tilbakemeldinger på det som blir vist.

I starten av prosjektet finner vi ut når det hensiktmessig med disse avsjekkene, med tidspunkt(er) som passer for kunde fremover i tid.

Hvordan vi rigget oss for dette prosjektet

For å kunne levere en best mulig produksjon for ScanBio brukte vi Asbjørn Grønli og Kelly Neal på utvikling av manus sammen med kunde.

Anette Hammer, grafisk designer, utarbeidet skisser og storyboard som forklarte kunde hvordan vi ønsket å fortelle historien.

Birger Sætre og Øyvind Fiksdal fra Trollskog hadde ansvaret for gjennomføring av det tekniske rundt filmen (bygge modeller, animere, kjøre ut ferdige bilder, klippe og fargejustere).

Snorre Busch fra Lydsporet Media komponerte musikken.

Tor Martin Norvik var prosjektleder og kreativ leder – hvor oppgaven var å ivareta kundens interesser, lede prosjektet fremover og være en god sparringspartner til alle involverte.

Ansvarlig hos kunde var Kari Griegel og Kamel Gabriel EL Khaloui

Konklusjon

Informasjonsfilmen for ScanBio var et ambisiøst stykke arbeid. En film på nesten 4 minutter som ble produsert på svært kort tid.

Temaet var komplekst og kunden ønsket høy kvalitet på formspråket. De hadde aldri bestilt en slik film før, så vi var nødt til å ha en mer transparent prosess enn vanlig. Dette medførte mer tid på avsjekker underveis, men til gjengjeld fikk vi en tryggere kunde.

Filmen ble svært godt mottatt og løste oppgaven på riktig måte. Den ferdige filmen presenterer ScanBio og forklarer verdikjeden på en enkel og engasjerende måte, til en global målgruppe.

Vi ser frem til neste produksjon sammen med ScanBio!