Bak enhver god designjobb står en sabla god designer

Vi ser resultatet av det våre designere leverer, men vi har ikke alltid like god innsikt i hva som foregår i hodene deres. Så derfor tok vi oss en kort prat med en av dem.
Illustrasjon for Uredd

Innhold

Hva er design for deg, Anette?

– Design er overalt. Alt menneskeskapt er design, fra blomsterpotta til hen som har tegnet en basketball. Design skal dekode noe, gjøre hverdagen enklere, gjøre noe mer praktisk og kommunisere noe. Og ikke minst den estetiske delen av det såklart.

Identitetsdesign for Kimen Kulturhus, Stjørdal.

Anette er designer i Uredd på tiende året og står bak utrolige mange prosjekt innen et bredt spekter av designjobber.

Det er kanskje noe av grunnen til at hun er så sabla god.

-Jeg har snekra sykkelstativ, vært AD på reklamefilm, jobbet med utstillingsdesign og filmrekvisitter, det er blitt mye forskjellig opp i gjennom.

Identitetsdesign for Agraff Arkitekter.

Selv med mye erfaring, så er du ikke en utømmelig kilde av ideer. Hva inspirer deg?

-Det er mye forskjellig. Det kan være en serie på Netflix, som har flott estetikk eller bruker farger på en unik og fin måte, eller en kunstutstilling. Men andres arbeid kan også være inspirerende, når man ser hvordan noen har løst en utfordring, på en god måte, når man ser «cleverness» i et design, det er inspirerende. Så en god jobb, uansett hva det er, er inspirerende.

Katalog for Kunsthåndverk årsutstilling.

Design og kreativitet henger sammen, men hvordan er det for en designer å levere design til kunder som ofte ikke har designbakgrunn selv?

-Når det kommer til design har mange en formening om bra eller dårlig design, uten at de kan forklare hvorfor, fordi de de ikke har ordene eller begrepene de trenger for å forklare det. Det kan bidra til litt misforståelser, men det er en del av jobben, å få en god dialog med kunden.

Mitt oppdrag er jo å ivareta kundens ønsker og behov, og samtidig ivareta kundens kunde sine ønsker og behov. Det krever at vi lytter og jobber godt med presentasjonen av ideene vi har.

Vi blir alltid enig med våre kunder, men samtidig det er alltid tilfredsstillende å pushe kundene, og få reaksjonen deres når de gikk med på noe som ble veldig bra, som de i utgangspunktet ikke turte eller ønsket å gå for.

Identitetsdesign og utforming trofe til Kanonprisen, Kosmorama Internasjonale Filmfestival.

Hvordan går du frem når du har fått et oppdrag?

-Mmm, ofte dukker ideer opp i første møtet med kunden. Har på et vis et kartotek i hodet, løse ideer og tanker fra tidligere som venter på å bli brukt. Ut fra disse kan jeg skissere noen ideer der og da. Nå som jeg har holdt på så lenge starter det ofte med en intuisjon. Har fått en del erfaring med respons fra kunder og kunders kunde, det gjør det enklere å lage løsninger som fungerer.

Hva er suksess for deg?

Når en løsning fungerer og gjerne bedre en forventet, eller overgår kundens forventninger.

Identitetsdesign for Flyt Renhold.

Hva anser du som de viktigste egenskapene til en designer?

En må være en menneskekjenner, forstå kunden og hva de ønsker. Hvordan tenker de, hvordan ønsker de å jobbe med prosjektet? Og så handler det om å forstå kundene deres.

Det er viktig at man er faglig god, kan koble mål og design sammen, evner å se helheten i det man jobber mot.

Karakterdesign for Bymiljø-etaten Oslo.

Så må man være nysgjerrig. Det må til for å utvikle seg og kunne se nye muligheter i løsninger man kanskje har brynet seg på tidligere.

Det var syv kjappe med Anette. Kort oppsummert kan vi si at når en designoppgave havner på Anettes bord vil den løses med cleverness.

Utstillingsdesign og identitet for Skreddersydd.

Mer lesestoff

Brukertesting: Den gode samtalen

Brukerinnnsikt har vært en bærebjelke for designere lenge før begreper som user-sentered design ble innført på 1980-tallet eller Design Thinking på 2000-tallet.

ScanBio: Verdikjeden

UREDD har produsert en informasjonsfilm for ScanBio Marine Group. Produksjonen var kompleks og ambisiøs, men mest av alt en fornøyelig prossess med en spennende kunde.

The Greta Effect

Folk har større forventninger til merkevarenes rolle i klimaspørsmål. En av de største utfordringene i 2020 blir å svare troverdig på dem.