Digitale workshops for start-ups

Driver du en start-up? Ta kontakt med oss for å få vite hvordan dere kan innovere raskere.

Innhold

Vi har start-up vennlige priser på våre digitale workshops.

Eksempler på workshops vi kan kjøre digitalt:

  • Online Brandsprint er et 4-timers strategisk verktøy for å samordne hvordan team jobber med kommunikasjon og merkevare 
  • Online Designsprint gjør større team i stand til å gå fra en løs idé til en ferdig brukertestet prototype i løpet av en uke.
  • Online Vekstsprint gjør markedsavdelinger i stand til å skape målrettede tiltak for vekst i en uforutsigbar tid. 
  • Lightning Desicion Jam er en 40-minutters workshop som gjør team i stand til å utvikle og prioritere mange løsninger på en problemstilling – uten å diskutere!

Alle disse workshopene kan gjennomføres digitalt – eller fysisk i vårt spesialdesignede prosessrom. 

Mer lesestoff

100 ideer på 10 minutt

Har du prøvd å bruke brainstorming til å komme frem til gode ideer? Har du opplevd at det ender med diskusjon og ingenting konkret? Eller

Designsprint Bootcamp

I løpet bootcampen lærer du hvordan du fasiliterer og gjennomfører en sprint. Du lærer hvordan du går fra idé til prototype på bare 4 dager, og hvordan du kan spare bedriften enorme ressurser når du skal utvikle et nytt produkt, en ny tjeneste, eller forbedre brukeropplevelsen av noe som allerede eksisterer.

The Greta Effect

Folk har større forventninger til merkevarenes rolle i klimaspørsmål. En av de største utfordringene i 2020 blir å svare troverdig på dem.