Digitale workshops for start-ups

Driver du en start-up? Ta kontakt med oss for å få vite hvordan dere kan innovere raskere.

Innhold

Vi har start-up vennlige priser på våre digitale workshops.

Eksempler på workshops vi kan kjøre digitalt:

  • Online Brandsprint er et 4-timers strategisk verktøy for å samordne hvordan team jobber med kommunikasjon og merkevare 
  • Online Designsprint gjør større team i stand til å gå fra en løs idé til en ferdig brukertestet prototype i løpet av en uke.
  • Online Vekstsprint gjør markedsavdelinger i stand til å skape målrettede tiltak for vekst i en uforutsigbar tid. 
  • Lightning Desicion Jam er en 40-minutters workshop som gjør team i stand til å utvikle og prioritere mange løsninger på en problemstilling – uten å diskutere!

Alle disse workshopene kan gjennomføres digitalt – eller fysisk i vårt spesialdesignede prosessrom. 

Mer lesestoff

Veksthacking

Verden er i ufattelig rask endring og kravene til effektivitet og lønnsomhet blir stadig større. Det har skapt behov for bedre arbeidsmetoder.

Hvorfor velge 3D?

3D-visualisering gjør jobben når plantegninger og tekniske tegninger kommer til kort. Uavhengig av type anlegg eller installasjon kan vi modellere det.