Digitale workshops

Hindrer hjemmekontoret gode prosesser? Er fremdrift mangelvare? Digitale workshops kan få bedriften på rett spor.

Innhold

Det som var utfordrende før kan virke umulig nå. Det som var en selvfølge er kanskje ikke det lenger. Det tar tid å områ seg når jobbhverdagen endrer seg mye.

For mange vil det være mye å tjene på å ta tak i utfordringene og finne gode løsninger på dem. Vi kan prosesser og workshops som sørger for at man kommer rakst frem til gode løsninger.

Eksempler på workshops vi kan kjøre digitalt:

  • Online Brandsprint er et 4-timers strategisk verktøy for å samordne hvordan team jobber med kommunikasjon og merkevare 
  • Online Designsprint gjør større team i stand til å gjennomføre målrettet utvikling og validering av komplekse løsninger på problemer. 
  • Online Vekstsprint gjør markedsavdelinger i stand til å skape målrettede tiltak for vekst i en uforutsigbar tid. 
  • Lightning Desicion Jam er en 40-minutters workshop som gjør team i stand til å utvikle og prioritere mange løsninger på en problemstilling – uten å diskutere!

Alle disse workshopene kan gjennomføres digitalt – eller fysisk i vårt spesialdesignede prosessrom. 

Mer lesestoff

En enkel merkevareguide på bare 3 timer!

En brandsprint er en effektiv metode for å få på plass en merkevareguide.
Merkevareguiden kan brukes til å danne grunnlaget for en visuell identitet, merkevarestrategi eller kommunikasjonskonsept.

RISS

En metode for strategisk utvikling av opplevelser og kommunikasjon

Digitale workshops

Hindrer hjemmekontoret gode prosesser?
Er fremdrift mangelvare?

Digitale workshops kan få bedriften på rett spor.