Hvordan offentlig sektor kan bygge kompetanse i effektiv utvikling

(Spoiler: Designsprint kan være en del av svaret)

Innhold

Jobber du som leder i stat, fylke eller kommune? Da er sannsynligheten for at du føler på et innovasjonspress eller krav om effektivisering på kroppen ganske stor. Du strever med ABE-reformen, digitaliseringskrav og du har press fra både ledelse, politikere og publikum om å levere bedre tjenester enn i fjor og samtidig føler du at teamet ditt mangler noe av kompetansen du trenger for å levere på alt dette. Og du er ikke alene. Bare NTNU vil få kutt tilsvarende en halv milliard, tilsvarende 364 årsverk de neste årene.

Hva betyr dette for virksomheter i offentlig sektor?

Først og fremst betyr det at det må jobbes annerledes, utvikles annerledes og prioriteres annerledes. Det betyr også at det må ledes annerledes. Mange snakker om LEAN som en ønskedrøm for mange som jobber med effektivisering og krav om avbyråkratisering. I tillegg begynner IT-avdelinger rundt omkring i det offentlige Norge å lykkes, både med å hente gehør i ledelsen for agile arbeidsmetoder — og dermed også å skape gode digitale løsninger og automatiseringer.

Men hva med brukerne? Det meste som gjøres i offentlig sektor har brukergrupper, målgrupper, altså mennesker som skal lære, bruke og forstå tjenester som produseres for dem. I regjeringens handlingsplan for digitalisering “Én digital offentlig sektor” nevnes det som første fokuspunkt: “Brukerne skal settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende tjenester basert på viktige livshendelser”.

Hva betyr dette? Det betyr at empatisering av brukeren skal ligge til grunn for utvikling av alle offentlige digitale tjenester. Jeg har jobbet som designer i 20 år og forsøkt å være så “flink” som mulig til å skape design som mest mulig mennesker i den definerte målgruppen kan bruke og forstå. I denne flinkheten har vi adoptert design thinking metodikk, vi har bygd personas, hatt fokusgrupper, jobbet med målgruppeanalyse, brukt data fra markedsundersøkelser og forsøkt å fortså hvordan teknologi vil påvirke oss i måten vi bruker og forstår verden rundt oss. Flink nok til å lykkes noenlunde godt med det vi lager også.

Da vi i 2018 bestemte oss for å bruke designsprint som hovedverktøy har det en lang historie som jeg skal gjøre kort: Vi lærte noe, gjennom samarbeid i IT-prosjekter, at IT-menneskene har skjønt at det er viktigere å komme igang enn å vente til du har all innsikten på plass. Vi lærte at rask og tverrfaglig læring og iterative prosesser tar oss raskere fram til bedre løsninger enn å tilpasse tidkrevende design thinking øvelser til hver enkelt utfordring.

Designsprinten har gjort oss i stand til å utvikle løsninger i team av nøkkelpersoner med ulike fagperspektiv hos våre oppdragsgivere, utvikle en realistisk prototype — og teste den på ekte brukere i løpet av 4 dager. Med andre ord har vi da utviklet en løsning med teser og oppfatninger sammen med de som jobber med målgruppen, og fått svar fra målgruppen FØR vi begynner å bygge løsning på tjenester, produkter eller kommunikasjonsløsninger.

Jeg må sitere Kristin Wulff fra Kantega i et av hennes mange glimrende innlegg på Medium: “Jobbe Effektivt — hva betyr det?”

“Hvis man blir overivrig på å bruke hypotesedrevet fordi det er en ny og kul prosess kan det hende at vi bruker tid på innsikt som egentlig ikke er nødvendig fordi vi skal levere i det kompliserte domenet. Men samtidig, så lenge vi passer oss for å bruke for lang tid før vi tester løsningene våre i den virkelige verden så er det bedre å starte med hypotesedrevet enn påstandsdrevet utvikling.”

Et svar på dette kan altså i mange sammenhenger være å følge en strukturert prosess som raskt gir oss muligheten til å teste hypotesen til et tverrfaglig sammensatt team på ekte brukere.

Og det minner meg på; vi må også få ryddet litt i begrepene slik at vi snakker om de samme tingene:

• Design Thinking = et overordnet mindset med mange ulike metoder som kan settes sammen i en enhetlig prosess.

• Agile/smidige prinsipper = Prinsipper for hvordan et team skal settes sammen og hvordan de organiseres.

• Designsprint = En steg-for-steg oppskrift for å utvikle idéer lynraskt, sammen i team — og teste på ekte brukere, basert på punktene over.

Jobber du som leder i offentlig sektor og lurer på hvordan du skal komme igang, ligger svaret akkurat der: Kom i gang! Designsprint er for alle, det ligger åpent og tilgjengelig, det er fantastisk gøy og du får engasjerte team som vil brenne for å lykkes med å skape løsninger med brukeren i sentrum!

Lesetips: SPRINT! https://www.thesprintbook.com

Jeg har skrevet mer om hvorfor UREDD jobber med designsprint tidligere også her.

Mer lesestoff

Veksthacking

Verden er i ufattelig rask endring og kravene til effektivitet og lønnsomhet blir stadig større. Det har skapt behov for bedre arbeidsmetoder.

Bøker du bør få lest i 2021

Så mange bøker, så lite tid. Det ikke alltid lett å bestemme seg for hvilken man skal lese. Gaute Busch gir deg tips til tre bøker du bør få lest i 2021.

En enkel merkevareguide på bare tre timer!

En brandsprint er en effektiv metode for å få på plass en merkevareguide.
Merkevareguiden kan brukes til å danne grunnlaget for en visuell identitet, merkevarestrategi eller kommunikasjonskonsept.

RISS

En metode for strategisk utvikling av opplevelser og kommunikasjon