Identitetsdesign for Kantega

Ny visuell identitet for Kantega.

Kort om Kantega

Kantega er et ledende teknologiselskap bestående av teknologer og utviklere, designere og problemløsere. Kantega jobber med design og brukeropplevelse, systemutvikling, datadrevet innovasjon og rådgivning.

Leveransen

Redesign av eksisterende logo, helt ny visuell identitet i tillegg til et kommunikasjonskonsept for all kommunikasjon. 

Kort om jobben

God innsikt er avgjørende for et godt slutteresultat. Vi jobbet tett på kunden og hadde et godt samarbeid med Kantega, der vi blant annet var med i møter og på interne foredrag.

Ut av innsiktsarbeidet  stod vi igjen med to viktige elementer som er kjernen i Kantega – flytsone og tenke utenfor boksen. Begge er veldig beskrivende for hvordan Kantega ønsker å drive prosesser og innovasjon. De ble derfor grunnlaget for videre arbeid med identiteten.

I arbeidet med redesign av logen, ble denne håndtegnet av designer og kalligraf Trine Gjerde, for å sikre at vi fikk den akkurat slik kunden ønsket og i tråd med nevnte kjerneelement.

Ulike varianter av Kantega logo

Kommunikasjonskonseptet som ble utviklet, inneholder blant annet retningslinjer for hvordan det visuelle skal tas i bruk, men også tone of voice og retningslinjer for foto.

Oppsummert inneholdt leveransen oppussing av logo, et kommunikasjonskonsept, fargepalett, illustrasjoner, ikoner, designelement, retningslinjer for fotostil og implementering av identiteten på kantega.no.

Kantega fikk med andre en fullstendig verktøykasse for å kommunisere identiteten sin ut i alle kanaler, både skriftlig og visuelt. www.kantega.no

Kontakt

Vil du gjøre hverdagen enklere for dine kunder?

Navn Etternavn
Stilling

E-post
Telefonnummer

Flere jobber

ScanBio

Hvordan ScanBios arbeid med foredling av maritime resurser vil påvirke fremtiden.

Pilegrimsleden

Du finner fram den store sekken. Prøver de nye skoene. Spør venner om tips til steder, attraksjoner og opplevelser du kan møte på veien. Og du plukker ut et turmål, kanskje to. Sjekker været på yr – det ser ikke så værst ut.

Innveno

I forbindelse med et navnebytte ønsket Innveno en ny grafisk profil, for å forsterke posisjonen som en tydelig og dyktig samarbeidspartner.