Innveno

I forbindelse med et navnebytte ønsket Innveno en ny grafisk profil, for å forsterke posisjonen som en tydelig og dyktig samarbeidspartner.

Innveno er et selskap som bistår med rådgivning og ideutvikling. I ryggen har de et nasjonalt og internasjonalt nettverk, med intensjon om å bringe de riktige folkene sammen på tvers av næring og bransje.

For å starte, drive og utvikle bedrifter, trenger man ideer, kompetanse og nettverk. Innveno legger til rette for at lokale produsenter, gründere, nasjonale selskap og statlige aktører kan samarbeide – for å skape en region som er bærekraftig og nyskapende. 

Kontakt

Vil du gjøre hverdagen enklere for dine kunder? Snakk med Cecilie!

Cecilie Skipnes
Designer

cecilie@uredd.no
(+47) 99 63 09 81

Flere jobber

ScanBio: Verdikjeden

UREDD har produsert en informasjonsfilm for ScanBio Marine Group. Produksjonen var kompleks og ambisiøs, men mest av alt en fornøyelig prossess med en spennende kunde.

ScanBio

Hvordan ScanBios arbeid med foredling av maritime resurser vil påvirke fremtiden.