Sykkel i Oslo

Kampanje

Den røde linja

Det nye kommunikasjonskonseptet til Bymiljøetaten v/ Oslo Kommune skal hjelpe befolkningen med å forstå og føle tilhørighet til visjonen om framtidens bytransport. For det står ikke på ambisjonene: Oslo skal bli verdens beste sykkelby.

SykkeliOslo_karakterer1
Sykkel student

Oslo i endring

Etter 5 års arbeid med transportkommunikasjon i Trondheim har vi lært at endring tar tid. Reisevaner er forhåndsprogrammering;  Vi gjentar et mønster vi har etablert over mange år, for å takle hverdagens utfordringer og transportbehov. Å endre vanene gjør vondt og kjennes faktisk på kroppen.

Litt som feber.

I det siste året har Sykkelprosjektet i Oslo iverksatt en offensiv for gjennomføring av sykkelstrategien. Resultatet er en rekke tiltak som har hatt direkte innvirkning på folk. Nye sykkelveier har blitt bygget, parkeringsplasser fjernet, bilfelt erstattet med sykkelfelt, og byen har fått nye, grønne lunger.

Strategi

For å få befolkningen med på visjonen om en moderne sykkelby
(med kroppstemperaturen i god behold) har vi identifisert 3 viktige kommunikasjonsmål.

Systeminformasjon – dramatisering av hvordan sykkeltilbudet fungerer. Tegne et bilde av framtiden, hvorfor vi gjør det, og hva det betyr for folk.

Tilrettelegging – bevisføring av tiltak som gjennomføres, og informasjonstilgang på prosjekter som kommer. Dette for å vise at man bryr seg og tar befolkningens utfordringer på alvor.

Inspirasjon – la befolkningen observere mulighetsrommet som sykkelsatsingen gir.

Sykkel i oslo framtidens bytransport

Med sykkelen kommer sola

Totalt er det produsert 6 animasjonsfilmer. 
Hver film formidler sykkelsatsingen fra ulike perspektiver, som sammen utgjør det nye universet av røde linjer.

Enten du er student, om det regner eller snør, om du synes sykling i store lyskryss er forvirrende..

Nå blir det trygt, enkelt og effektivt å sykle i Oslo.

SykkeliOslo_karakterer2

Lekefinger, ikke pekefinger

For at folk skal gidde å la bilen stå, må vi altså appellere til noe mer enn bare fornuften. Kunnskapsbygging og rasjonell argumentasjon er ikke nok for at endring skal skje.

Folk ønsker glimt i øyet, vind i håret og lekefingre på rattet.
Folk ønsker å bli invitert og inkludert i sykkelkommunikasjonen.

Filmene har derfor til hensikt å forklare og vise fram visjonen på en morsom og inspirerende måte. Slik at det blir lett å identifisere seg med det nye framtidsbildet. 

illustrasjon_sykkelioslo_animasjon_byhel

2018 skal bli det beste året for sykkel. Noensinne.

Den røde linja blir stadig lengre. Utviklingen av nye filmer er også i gang. Det er grunn til å være optimistisk på sykkelens (og befolkningens) vegne i Oslo.

I 2025 skal 20% av alle reiser i hovedstaden foregå på sykkel. Veien dit er ensbetydende med en grønnere, mer moderne og triveligere hovedstad. Det er bare å glede seg!

– Jeg føler meg 12,5 år yngre etter at jeg begynte å sykle. Selv med kurv!

Hanne Antonsen Bergersen Johnsen
Facebookbruker

Kontakt

Vil du gjøre hverdagen enklere for dine kunder? Snakk med Tor Martin →

Tor Martin

Tor Martin Norvik
Kreativ leder

tormartin@uredd.no
+47 91 35 12 90