Trøndelag Fylkeskommune

Visuell identitet

Et samlet Trøndelag

I 2018 slås Nord- og Sør-Trøndelag sammen til én demokratisk og administrativ enhet. Det er en begivenhet som kan plasseres i en stor historisk kontekst.

Vi har lært at trøndere var trøndere lik for over tusen år siden - og kommer til å være det i nye tusen år. At vi utforsket demokratiske systemer i jernalderen, og har forsvart dem mot despoti gjennom århundrer. At kvinner hadde tingrett 800 år før Camilla Collett. At vi gjorde teknologiske sjumilssteg for tusen år siden - og gjør det enda.

Trønderen har aldri vært træg, det er bare en misforstått miks av sindig råskap.

Vårt demokratiske opphav

Prosessen vår har hatt som mandat å skape en identitet som tar med seg vårt demokratiske opphav inn i framtiden, der folkestyre, samtale og frihet er verdier og viktige prinsipper å forsvare i den videre utviklingen av et samlet Trøndelag. 

trondelag-forklaring

Fortid, nåtid og fremtid

Hvor kommer arven og kulturen vår fra? For å utvikle identiteten for framtidens Trøndelag har vi sett langt tilbake i tid. Veldig langt. Vi har pløyd gjennom to tusen år med historie, og møtt enormt mange mennesker som har delt sin kunnskap med oss. 

Dette har beriket oss med verdifull innsikt. Det har gitt oss kunnskap om det trønderske opphavet, og en forståelse av oppdraget – før så mye som en strek har blitt tegnet. 

Resultatet av innsiktsarbeidet er en identitet som bygger på konseptet fortid, nåtid og framtid. Den skal bidra til å skape en helhetlig, positiv og gjenkjennbar identitet i- og utenfor fylkets grenser.

symbol

Designutvikling

I designutviklingen har vi knyttet historien sammen med det geografiske særpreget. Det bærende designelementet er en myk stilisering av fylkets kart. Elementet stiger mot nordøst, inspirert av geologien i området, med Frostatingets tolv seter spredt utover fylket.

Elementet symboliserer Trøndelag som et mangfold som holder sammen.

trondelag-aquanor
trondelagfylkeskommune
trondelag-visittkort

Et verktøy for fremtiden

Når vi utvikler identitetsdesign er målet alltid å kommunisere avsender tydelig og korrekt ut fra et verdigrunnlag. Og å skape en løsning som tåler bruk av mange og er slitesterk over tid. Klarer vi dét, er vi på god vei.

Identiteten til Trøndelag fylke er nå lansert, men det er fortsatt mye jobb som gjenstår. I 2018 blir vi ett, og før den tid skal identiteten implementeres på alle mulige flater, og klargjøres for bruk både internt i fylkeskommunen og i kommunikasjon med befolkningen. Vi ser tilbake på en prosess med energi og flytsone hele veien, og vi gleder oss veldig til fortsettelsen!

– Skal si de har fått seg identitet, Trønderne. Mye finere enn de andre. Se på Sogn og Fjordane, for eksempel. Hva har de? En båt?

Jan Johansen
Taxisjåfør

Resultater

24% økt fruktbarhet
120% mer nynning i koridorene

Kontakt

Vil du gjøre hverdagen enklere for dine kunder? Snakk med Gaute →

Gaute

Gaute Busch
Kreativ leder

gaute@uredd.no
+47 98 28 37 50