Kartlegging i RISS

Vi har hatt vår første samling i RISS-prosjektet på Indre Nordmøre. Temaet for dagen var kartlegging, og i denne artikkelen deler vi våre erfaringer så langt.

Innhold

Å forberede første workshop

Kartlegging er en den første (og kanskje viktigste) fasen i RISS. Det er her vi legger fundamentet for resten av arbeidet. Det er i kartleggingen vi finner det unike vi skal lage fortellinger om, og det er i kartleggingen vi finner fellestrekk og mulighetsrom mellom deltakerne i prosjektet.

Vi ønsket å benytte den første workshopen til å la deltakerne bli litt kjent, dele perspektiver, muligheter og vanskelige ting med hverandre, og på den måten sette rammene for en sammensveiset arbeidsgruppe.

Et viktig poeng i den første workshopen var å aktivisere deltakerne gjennom oppgaver fremfor løssluppen diskusjon. Derfor hentet vi øvelser fra de andre workshopene vi holder hos Peil.

Og vi fulgte de samme prinsippene.

 • Å jobbe sammen, alene
 • Gjøre oppgaver foran diskusjon
 • Å starte er viktigere enn å ha rett
 • Ikke stole på kreativitet alene
Image for post
Photo by Caleb Whiting on Unsplash

Veien ned: en pakkeliste

Søndag kveld dro jeg og Lornts nedover til Surnadal Thon Hotell, for å gjøre klart rommet til vår første workshop i RISS. Audun måtte vente til neste morgen, for han måtte lufte bikkjene.

Her er det vi tok med oss:

 • PEIL notatbøker
 • Skrivesaker (penner, tusjer)
 • Teip
 • Skriveunderlag
 • Timer (stoppeklokke for å holde tiden)
 • Post-its i alle regnbuens farger
 • Stemmelapper
 • Kamera (for dokumentasjon)
 • Rull med klebelig papir (Hotellet manglet whiteboards)
Image for post

Oppgavene i workshopen

Mesteparten av kartleggingen gjøres fra desk og ute i felten, og ikke i en workshop. Derfor ønsket vi å bruke oppgaver som kunne gi oss:

 • Kunnskapsdeling — få deltakernes ekspertise på bordet med tanke på regionens muligheter og utfordringer
 • Avgrensing — velge kategorier vi skal fokusere på i kartleggingen
 • Målsetting — sette ord på hva vi skal oppnå i et 2-års perspektiv
 • Idéutvikling — starte tankevirksomheten ved bruk av bruttoliste
 • Delegering — gi deltakerne spesifikke oppgaver/områder for kartlegging

Det var med andre ord mye vi skulle innom.

Klar, ferdig, gå!

Oppgave 1 – Ekspertintervju

I første oppgave fikk hver deltaker 8 minutter til å fortelle om seg og sitt, og om hvilke muligheter som finnes i regionen. Mens eksperten snakket, fikk resten i oppgave å lytte og notere ned det de syntes var ekstra interessant.

Hele denne øvelsen varte fram til lunsj, men vi mente det var viktig at deltakerne fikk dele sine tanker med hverandre så tidlig som mulig.

Når alle var ferdige med sitt ekspertintervju, fikk gruppa i oppgave å henge notatene fra runden på veggen.

Image for post

Så begynte vi å kategorisere.

Når alle lappene var kategorisert, fikk gruppa i oppgave å stemme fram kategorier eller enkeltnotater som de synes var ekstra interessant. Dette kalles interessemerking.

Image for post
Foto: Trollheimsporten.no

Oppgave 2 – Langsiktig mål

Tilbake fra lunsj satte vi i gang med å lage et langsiktig mål. Hensikten med oppgaven var å sette et felles pennestrøk for hva vi skal oppnå.

Vi skal fokusere på disse kategoriene. Hva vil vi oppnå med det?

Image for post
Eksempel fra presentasjon: Langsiktig mål, avstemming

Når alle målformuleringene var oppe på veggen, kjørte vi ny stemmerunde for å velge det tydeligste og mest visjonære målet for prosjektet.

Oppgave 3 – Lyndemo

I lyndemo fikk deltakerne i oppgave å hente inspirasjon utenfra. Hvem andre har gjort noe kult, bra eller inspirerende innenfor samme bransje? Etter en presentasjonsrunde fikk vi lyndemoene opp på veggen, under relevant kategori.

Image for post
Eksempel fra presentasjon: Oppgave Lyndemo

Oppgave 4 – Pyramide

Pyramide er en oppgave fra RISS-verktøyet på nasjonal kolleksjon, som går ut på å identifisere kilder med ulik tilknytning, interesser, engasjement og tilhørighet til stedet.

Gruppa fikk nå oppgave å notere ned kilder (personer, organisasjoner, aktører o.l) som er verdt å snakke med i kartleggingen.

Lappene med kilder ble hengt opp under relevant kategori, og veggen var nå blitt til en matrise med kategori i kolonner, og intervjunotater, inspirasjon og kilder som rader.

Image for post
Eksempel fra presentasjon: Oppgave pyramide

Oppgave 5 – Bruttoliste

Fra å se til inspirasjon utenfra, skulle hver enkelt nå jobbe med sin egen bruttoliste. Bruttoliste er en slags parkeringsplass for gode ideer til historier, produkter, opplevelser, samarbeidspartnere og innovasjon.

Hver deltaker fikk i oppgave å skrive ned ideer som hadde kommet opp i løpet av dagen, for så presentere dem til resten av gruppa etterpå.

Oppgave 6 – Velg dine oppgaver

I siste oppgave fikk hver deltaker utdelt 3 blå stemmelapper. Nå skulle de gå fram til matrisen på veggen og velge seg noen kategorier å jobbe med fram til neste workshop.

Image for post

Dag slutt! Og veien videre i RISS-prosessen

Det har vært både morsomt og utfordrende å kjøre første workshop i RISS. Morsomt fordi det bor så utrolig mye ideer, kompetanse og erfaring i gruppa. Utfordrende fordi dette er pionerarbeid.

Image for post

Vi kan trygt si at det er NÅ det virkelige arbeidet starter. Å få plass til RISS i en ellers travel hverdag krever dedikasjon fra deltakerne og god oppfølging fra oss. Derfor har vi laget RISShjelpen™ — et oppfølgingsløp mellom samlingene, som forhåpentligvis hjelper deltakerne å holde fremdriften.

Image for post

Vi har gjort avgrensning på kategorier. Vi har satt et mål. Vi har notert ned kilder. Vi har sett på inspirasjon og jobbet med idéer. Og vi har delegert oppgaver. Nå gleder vi oss til å skrive kjernefortellinger på all den gode innsikten som kommer inn i løpet av den kommende måneden!

Mer lesestoff

Empatitrening er ingen frelse

Empatigymnastikk skal gjøre oss til bedre ledere. Og gi en motvekt til polarisering, automatisering og fremmedgjøring. Men empati er også et kraftfullt verktøy som kan brukes til å manipulere og utnytte.

En enkel merkevareguide på bare tre timer!

En brandsprint er en effektiv metode for å få på plass en merkevareguide.
Merkevareguiden kan brukes til å danne grunnlaget for en visuell identitet, merkevarestrategi eller kommunikasjonskonsept.

Veksthacking

Verden er i ufattelig rask endring og kravene til effektivitet og lønnsomhet blir stadig større. Det har skapt behov for bedre arbeidsmetoder.