Strategi

The Greta Effect

Folk har større forventninger til merkevarenes rolle i klimaspørsmål. En av de største utfordringene i 2020 blir å svare troverdig på dem.