Kimen kulturhus

Kimen Kulturhus er en av vår tids aller største kultursatsinger. Målet med kulturhuset er å skape en felles arena hvor næringslivet, det frivillige og innbyggere møtes på tvers av alder, interesser, trosretninger og meninger.

Kimen er betegnelsen på det lille plantefosteret som sitter inne i et frø, og således en metafor for vekst og utvikling.

Huset skal bety noe for folk flest. Det skal være et levende flerbrukshus på innbyggernes premisser. Her tilbys konsertarenaer, dansekuber, kino, kirke, møterom, bibliotek, en egen ungdomsklubb og spisesteder.  Slik skal Kimen bidra til å gjøre Stjørdal og regionen til et attraktivt sted å bo og jobbe i.

Konsept og løsning

Vår oppgave har vært å utvikle en identitet rundt visjonen «mangfold og fellesskap uten grenser». Designkonseptet er utviklet med inspirasjon fra arkitekturen på bygget, som er sammensatt av ulike bokser og moduler – men som allikevel fremstår helhetlig i sin form.

Arbeidet viser mulighetene som finnes i samspillet mellom design og arkitektur, og hvordan et tverrfaglig samarbeid kan utvikle løsninger som setter nye standarder for gode brukeropplevelser.

Løsningen gir også merverdi gjennom å påvirke/utvikle kultur, stolthet og engasjement blant innbyggerne i regionen. 

Identiteten skal bidra til å sette Kimen i en tydelig posisjon som et kraftsenter i regionen der kulturen skal spire og gro – lik kimen i et korn. 

Profilen med tilhørende elementer er godt implementert gjennom skilting og piktogrammer i bygget. Dette er med på å gi besøkende en helhetlig opplevelse av mangfold, begeistring, kreativitet og flyt. På denne måten skal identiteten innby til skaperkraft og livsglede. 

Kontakt

Vil du gjøre hverdagen enklere for dine kunder? Snakk med Gaute!

Gaute Busch
Kreativ leder

gaute@uredd.no
(+47) 98 28 37 50

Flere jobber

ScanBio

Hvordan ScanBios arbeid med foredling av maritime resurser vil påvirke fremtiden.

Pilegrimsleden

Du finner fram den store sekken. Prøver de nye skoene. Spør venner om tips til steder, attraksjoner og opplevelser du kan møte på veien. Og du plukker ut et turmål, kanskje to. Sjekker været på yr – det ser ikke så værst ut.

Innveno

I forbindelse med et navnebytte ønsket Innveno en ny grafisk profil, for å forsterke posisjonen som en tydelig og dyktig samarbeidspartner.