Lykkes med video i markedsføring: Viktig ting å huske på

Video er et effektivt virkemiddel i markedsføringen, allikevel er det mange som ikke utnytter mulighetene eller gjør et halvhjertet forsøk. Her er noen tips til hva som bør tas med i planleggingen av din neste videoproduksjon.

Innhold

Hva ønsker du å oppnå?

Har du et ønske om å lære og bli bedre til å utnytte video i markedsføringen, så må du definere hva du ønsker å oppnå før du setter i gang, og vurdere suksess ut fra det målet.

Med all data du kan få i dag, så er det en enkel jobb å etter-rasjonalisere effekten av en video, spesielt om du ikke har satt noe klart mål. Det er også fort gjort å lene seg på andre positive tall, om ikke hovedmålet ble nådd.

Eksempelvis kan en video som du ønsket at publikum skulle se i sin helhet, som kun oppnår et snitt på 50% visningstid, men samtidig skapte et stort engasjement, fort bli kalt en suksess. Slår du deg til ro med det, lærer du ikke så mye om hvordan du får målgruppen til å se en hel video.

Kjenn ditt publikum

Det er en selvfølge at du kjenner målgruppen din godt. Det er også en forutsetning for å finne ut i hvilke kanaler du når dem, så du kan utvikle ide, planlegge produksjon og redigering deretter.

Når du i idefasen vet hvilke kanaler videoen(e) skal vises i, kan du sørge for at ideen kan tas ut optimalt for hver enkelt kanal.

Det er ikke «one size fits all», der du kan lage en video til en kanal for så å «tvinge» den inn i andre kanaler i etterkant. En slik tilnærming vil gi et utfordrende etterarbeid når en video i et format på 4:5 som er 26 sekunder lang skal klippes til en 9:16 Snapchat-video på 10 sekunder.

Seertid

Det du aller helst vil oppnå, er at videoen din sees i sin helhet. Enten du er på jakt etter rene videovisninger eller har andre mål. Hvis en video sees i sin helhet, vil alle kanalene se det som en god grunn til å vise den til flere.

Det gir deg to valg. Du kan lage en video du mener er så god at folk vil se den uansett hvor lang den er. Eller du kan ta utgangspunkt i det som anbefales og lage kortere videoer.

Som med alt annet finnes det muligheter for å teste ut hva som fungerer for din merkevare og ditt publikum. Men har du ikke lykkes med lange videoer så langt, er det en god ide å lage videoene så korte som mulig.

Apropos korte videoer

Mange lykkes med lange videoer, men allikevel er anbefalingene for de sosiale kanalene, hold det kort. Selv om du har muligheter til lengre videoer på for eksempel Facebook og Instagram er det korte videoer på opptil 15 sekunder som sikrer at flest ser hele videoen. Vi har generelt kortere oppmerksomhetsspenn på sosiale kanaler, det må tas høyde for. Får du publikum til å se hele filmen er bonusen at flere vil bli eksponert for den.

Sørg for å vite hva som er anbefalt i kanalene du skal ha videoen i, se på eventuell data du har tilgjengelig fra tidligere, men gjør gjerne egne vurderinger på hva du tror vil gi suksess.

Eksempel på video som er kort og effektiv, tilpasset kanal.

Viktig med en god start

Sørg for at videoene har en god start, som fenger oppmerksomhet og interesse. Du har 2-3 sekunder på å skaffe interessen til seeren, så bruk dem godt.

På YouTube har det vært vanlig en tid å ha mini-trailere først i videoen, noe som er blitt mer vanlig på blant annet Facebook den siste tiden. 3-5 sekunder med en form for sneak peak kan være verdt å teste, spesielt om du har en video som varer en del mer enn 15 sekunder. Og som med så mye annet, test det som testes kan.

God planlegging er halve jobben

Starter du med en god plan for hvor og når videoen(e) skal vises og med hvilken effekt, har du gode forutsetninger til å oppnå målene du setter deg. Samtidig er det langt enklere å få satt et riktig budsjett i forhold til produksjon og distribusjon.

Snurr film!

Mer lesestoff

Brukertesting: Den gode samtalen

Brukerinnnsikt har vært en bærebjelke for designere lenge før begreper som user-sentered design ble innført på 1980-tallet eller Design Thinking på 2000-tallet.