Overvinne design- og merkevaresprint

Fra minimumsløsning til lansering på bare to måneder.

Innhold

Overvinne skal bedre psykisk helse ved å kombinere interaktiv og Varm-Teknologi med evidensbasert psykologiske intervensjoner. Eller med andre ord, gjøre sitt beste for å gi brukerne de riktigste og nyeste verktøyene. 

For å validere et konsept trenger man en realistisk start og ideell slutt i brukertest

Da Overvinne kom til oss sommeren 2019 hadde de en minimumsløsning og en fragmentert brukerreise. De jobbet mot en tight to-måneders deadline og brukte designsprint for å få validert konseptet og låst onboarding og brukeropplevelser for nye brukere. 

Løsningsskissen i en designsprint overlater minst mulig til tilfeldighetene.

Det var særlig viktig å få testet registreringen og tilliten og tryggheten førstegangs besøkende opplever i møte med en digital psykolog.

Prototypen ser ut og føles som et ekte produkt

I forkant av designsprinten hadde vi også kjørt en merkavaresprint der vi oppdaterte den visuelle identiteten slik at prototypen som ble testet var så realistisk og tett på det ferdige produktet som mulig. 

Mer lesestoff

RISS

En metode for strategisk utvikling av opplevelser og kommunikasjon

Hvorfor velge 3D?

3D-visualisering gjør jobben når plantegninger og tekniske tegninger kommer til kort. Uavhengig av type anlegg eller installasjon kan vi modellere det.

100 ideer på 10 minutt

Har du prøvd å bruke brainstorming til å komme frem til gode ideer? Har du opplevd at det ender med diskusjon og ingenting konkret? Eller

Designsprint Bootcamp

I løpet bootcampen lærer du hvordan du fasiliterer og gjennomfører en sprint. Du lærer hvordan du går fra idé til prototype på bare 4 dager, og hvordan du kan spare bedriften enorme ressurser når du skal utvikle et nytt produkt, en ny tjeneste, eller forbedre brukeropplevelsen av noe som allerede eksisterer.

Brukertesting: Den gode samtalen

Brukerinnnsikt har vært en bærebjelke for designere lenge før begreper som user-sentered design ble innført på 1980-tallet eller Design Thinking på 2000-tallet.