Sykkel i Oslo

Oslo skal bli verdens beste sykkelby.

Det nye kommunikasjonskonseptet til Bymiljøetaten v/ Oslo Kommune skal hjelpe befolkningen med å forstå og føle tilhørighet til visjonen om framtidens bytransport. For det står ikke på ambisjonene: Oslo skal bli verdens beste sykkelby.

Oslo i endring

Etter 5 års arbeid med transportkommunikasjon i Trondheim har vi lært at endring tar tid. Reisevaner er forhåndsprogrammering;  Vi gjentar et mønster vi har etablert over mange år, for å takle hverdagens utfordringer og transportbehov. Å endre vanene gjør vondt og kjennes faktisk på kroppen.

Litt som feber.

I det siste året har Sykkelprosjektet i Oslo iverksatt en offensiv for gjennomføring av sykkelstrategien. Resultatet er en rekke tiltak som har hatt direkte innvirkning på folk. Nye sykkelveier har blitt bygget, parkeringsplasser fjernet, bilfelt erstattet med sykkelfelt, og byen har fått nye, grønne lunger.

Strategi

For å få befolkningen med på visjonen om en moderne sykkelby
(med kroppstemperaturen i god behold) har vi identifisert 3 viktige kommunikasjonsmål.

Systeminformasjon – dramatisering av hvordan sykkeltilbudet fungerer. Tegne et bilde av framtiden, hvorfor vi gjør det, og hva det betyr for folk.

Tilrettelegging – bevisføring av tiltak som gjennomføres, og informasjonstilgang på prosjekter som kommer. Dette for å vise at man bryr seg og tar befolkningens utfordringer på alvor.

Inspirasjon – la befolkningen observere mulighetsrommet som sykkelsatsingen gir.

Med sykkelen kommer sola

Totalt er det produsert 6 animasjonsfilmer. 
Hver film formidler sykkelsatsingen fra ulike perspektiver, som sammen utgjør det nye universet av røde linjer.

Enten du er student, om det regner eller snør, om du synes sykling i store lyskryss er forvirrende..

Nå blir det trygt, enkelt og effektivt å sykle i Oslo.

Lekefinger, ikke pekefinger

For at folk skal gidde å la bilen stå, må vi altså appellere til noe mer enn bare fornuften. Kunnskapsbygging og rasjonell argumentasjon er ikke nok for at endring skal skje.

Folk ønsker glimt i øyet, vind i håret og lekefingre på rattet.
Folk ønsker å bli invitert og inkludert i sykkelkommunikasjonen.

Filmene har derfor til hensikt å forklare og vise fram visjonen på en morsom og inspirerende måte. Slik at det blir lett å identifisere seg med det nye framtidsbildet. 

2018 skal bli det beste året for sykkel. Noensinne.

Den røde linja blir stadig lengre. Utviklingen av nye filmer er også i gang. Det er grunn til å være optimistisk på sykkelens (og befolkningens) vegne i Oslo.

I 2025 skal 20% av alle reiser i hovedstaden foregå på sykkel. Veien dit er ensbetydende med en grønnere, mer moderne og triveligere hovedstad. Det er bare å glede seg!

Kontakt

Vil du gjøre hverdagen enklere for dine kunder? Snakk med Tor Martin!

Tor Martin Norvik
Kreativ leder

tormartin@uredd.no
(+47) 91 35 12 90

Flere jobber

ScanBio

Hvordan ScanBios arbeid med foredling av maritime resurser vil påvirke fremtiden.

Pilegrimsleden

Du finner fram den store sekken. Prøver de nye skoene. Spør venner om tips til steder, attraksjoner og opplevelser du kan møte på veien. Og du plukker ut et turmål, kanskje to. Sjekker været på yr – det ser ikke så værst ut.

Innveno

I forbindelse med et navnebytte ønsket Innveno en ny grafisk profil, for å forsterke posisjonen som en tydelig og dyktig samarbeidspartner.