RISS - strategisk utvikling av
opplevelser og kommunikasjon 

Hva er en RISS-prosess?

RISS er en metode for strategisk utvikling av opplevelser og kommunikasjon for aktører i reiselivsnæringen. Prosessen er utviklet av Innovasjon Norge og fasiliteres av UREDD her i Trøndelag. 

Vi hjelper trøndersk reiseliv med å styrke sin konkurransekraft ved å skape unike historier og reiselivsprodukter. Målet er å gjøre destinasjonen, stedet eller merkevaren mer attraktiv – og sørge for økonomisk vekst og verdiskapning.

Når prosjektet er forankret går vi i gang med å kartlegge unike historier. Derfra utvikler vi nye konsepter  
og setter sammen minimumsløsninger som raskt kan testes på relevante målgrupper. 

RISS-nasjonalkolleksjon

Når er det nyttig å bruke RISS?

RISS-prosessen passer grovt sett for alle reiselivsaktører som har behov for økt besøk. Det er en effektiv metode for å bygge nettverk mellom reiseliv, lokalsamfunn og næringsliv, og den kan også brukes for å utvikle nettsider og innholdsstrategier.

Fellesnevneren er at vi starter med å se etter historier som engasjerer når vi skal: 

 • Utvikle steder, merkevarer og destinasjoner
 • Utvikle samarbeid mellom reiseliv, lokalsamfunn og næringsliv
 • Utvikle opplevelser og kommunikasjon på bærekraftige reisemål
 • Skape tettere koblinger mellom utvikling og markedsføring
 • Utvikle nettsider, apper og innholdsstrategier

Hvordan fungerer det?

Vi guider deg trygt igjennom 6 steg hvor deler av verktøyet kan brukes som kanvas. De ulike stegene tar oss bredt og dypt inn i historien, menneskene og omgivelsene som gjør opplevelsen unik. Mye av arbeidet dreier seg om god kartlegging, før vi tar all informasjonen og visualiserer den gjennom forskjellige løsninger. De 6 stegene er: 

 • Kartlegging
 • Kjernehistorier
 • Konsept
 • Minimumsløsning
 • Brukerreise
 • Iverksettelse 

Når prosessen er over sitter du igjen med et nytt reiselivskonsept som skal gi økonomisk og bærekraftig vekst. 

Les om RISS-prosessen i sin helhet på Innovasjon Norges sine sider her

Ferd_05

Se hvordan vi brukte RISS-prinsipper for utvikling av magasinet FERD for Trøndelag Reiseliv

Budsjord1

Les mer om hvordan vi har jobbet
med historieformidling for
Pilegrimsleden.

lornts_web

Vil du vite mer, eller trenger du hjelp til å søke støtte for å gjennomføre RISS? Ta kontakt med Lornts Øystein Tønne

lornts@uredd.no
+47 95 94 57 63