Nasjonal omdømmekampanje for å øke betalingsviljen for renholdstjenester – og endre holdningene til renholdsyrket.

Renholdsyrket har gått fra å være et ufaglært yrke - til å bli en profesjon med store kunnskapskrav til den enkelte renholder. Innkjøpere av renhold mangler ofe innsikt i sammenhengen mellom pris og kvalitet, noe som gir grobunn for useriøse aktører i bransjen. Vår oppgave var å utvikle en kampanje for å øke forståelsen for renhold som et fag, og på lang sikt øke betalingsviljen for renholdstjenester.

Renholdsportalen er et nettsted hvor innkjøpere av renhold kan finne nyttige verktøy til bruk i innkjøpsprosessen, slik at de er i bedre stand til å velge trygge renholdsleverandører. Siden ble totalrenovert med kode fra våre gode venner i Mustasj. 

I tillegg utviklet vi 2 animasjonsfilmer som forklarer alle de potensielle fallgruvene ved innkjøp av renhold - og hvordan man unngår dem. Animasjonsfilmene kan sees her.

En hovedutfordring var at motivasjonen til den enkelte innkjøper for å tilegne seg kunnskap og verktøy har vist seg å være lav. Dette kan vi også formulere som at terskelen for å tre inn i “kvalitetsdomenet” er høy. Denne terskelen ønsket vi å senke. 

For at innkjøperen skulle ønske mer kunnskap, måtte vi altså appellere til noe mer enn bare fornuften. For å påvirke innkjøpere til å endre atferd, måtte vi få de til å føle noe først. Derfor ønsket vi å skape identifikasjon til renholderen - i dette tilfellet en representant for bransjen som gjenspeiler de verdiene som NHO Service står for;  Integritet, kompetanse og sikkerhet.

Fra å være anonyme i den offentlige diskursen, skapte vi et bilde renholderne – hvem de er, hva de kan, og ikke minst: Hvor man finner dem. 


 

Slik ønsket vi å hedre renholderene og deres rolle, øke bevisstheten om renhold som et fag, og tilby trygt renhold. Hovedbudskapet, kort oppsummert, ble derfor NHO Service - Trygt renhold. Budskapet ble til en kampanjefilm med distribusjon på TV2 våren 2016.

Filmen er produsert med hjelp fra de eminente menneskene i Helmet og kan sees under.

Jobber renholdsportalen.no

Lignende jobber