Ferd

Det er våren 2016, og reiselivsbransjen i Trøndelag er klar for forandring. I lang tid har Trøndelag Reiseliv på vegne av sine medlemsbedrifter gitt ut en trykksak som presenterte det Trøndelag har å tilby for den (potensielle) reisende i regionen.

Utfordringen var åpenbar: Magasinet bar preg av at “alle skal få”, og hadde blitt til et hybrid av et temamagasin og en oppramsing av alle regionens destinasjoner, happenings, severdigheter og høydepunkter.

Trøndelag Reiseliv mente selv at selve det formmessige var blitt utdatert, og at magasinet ikke bød på en helhetlig opplevelse. De ønsket mer opplevelse, og mindre “informasjon".

De ønsket noe mer engasjerende. Noe som skulle få folk til å drømme om en reise i Trøndelag.

Ferd_06
Ferd_01

Løsning

Ut fra den strategiske plattformen skisserte vi konseptet slik:

Det grunnleggende budskapet skal være frihet.

Dette kommuniseres gjennom kontrastparet ro og råskap.

 Kontrastene skal komme til uttrykk gjennom den trønderske historien, naturen og lynnet (altså folk).

Og, ikke minst:
Konseptet skal – så langt det er mulig – gjennomføres i alle artiklene.

Det vil si at vi skaper kontraster i alle historiene, gjennom både tekst og bilde.

I det videre researcharbeidet, der vi så på folks forventninger og oppfatninger om Norge, nordmenn, Trøndelag og trøndere på den ene siden, og hva regionen byr på på den andre siden, kom vi til et samlende credo:

Trøndelag er essensen av Norge.

Ferd_02
Ferd_03
Ferd_04
Ferd_05
Ferd_07

Kontakt

Vil du gjøre hverdagen enklere for dine kunder? Snakk med Cecilie →

Cecilie

Cecilie Leiseth Skipnes
Grafisk designer

cecilie@uredd.no
+47 99 63 09 81