Prosessen

1

Idé

I idèfasen går vi sammen i team og bruker faste teknikker for å komme fram til smarte, kreative og uredde idéer.

Vi jobber med spennende og virkningsfulle måter å fortelle og visualisere kommunikasjonen på. Ideprosessen skaper grunnlaget for resten av arbeidet vi gjør sammen med kunden.

An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all.
Oscar Wilde.

2

Research

Et dypdykk inn i kundens verden.

I researchfasen tilegner vi oss mest mulig relevant kunnskap om kundens verden. Vi ser på arbeidsområder, målgrupper og konkurrenter. Her drar vi ofte på bedriftsbesøk, surfer webben, blar i biblioteket vårt, eller drar ut i felten og fotograferer.  Funnene blir systematisert, før vi prioriterer informasjonen i fellesskap.

Research is creating new knowledge.
Neil Armstrong

3

Skisse

I skissefasen tegner vi ut ideéne og finner et visuelt uttrykk.

Skissene tegnes gjerne først for hånd, og finstilles digitalt senere. Noen ganger er det behov for en mengde skisser, andre ganger holder det med 4-5. Vi gjør et utvalg sammen med kunden og bestemmer hva vi skal ta med videre til designprosessen.

Life is the art of drawing without an eraser.
John W.Gardner

4

Design

Det er her det ferdige uttrykket blir skapt

Når skisser er valgt og vi er enige om hvilken retning vi skal gå, starter vi jobben med å utforme det endelige designet. Her utformes alt digitalt, og vi ser på hvordan farger, foto, typografi og former jobber sammen. Fokus på brukeropplevelse og tydelighet for mottaker er med oss hele veien.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.
Steve Jobs

5

Ferdiggjøring

Ferdiggjøring er den siste finpussen av designen, og innebærer produksjon av filer for trykk eller digital bruk.

Her klargjøres alt til lansering; vi gjør en siste korrektur sammen med kunden, og overleverer filer til kunden, trykkeri eller programmerer.

Good design is a lot like clear thinking made visual.
Edward Tufte

6

Lansering

Ved lansering sender vi designen, websiden, trykksaken eller lignende ut i den store verden.

Vi hjelper gjerne kunden med å få mest mulig eksponering under og etter lansering. Alt fra tid og sted, til å snakke i sosiale medier. For oss i Uredd er ikke lansering alltid en avslutning, men en mulighet til å fortsette å se på hvordan merkevaren skal kommuniseres, tydeliggjøres og forsterkes.

Marketing is a contest for people's attention.
Seth Godin

Kontakt oss Jobber