ScanBio: Verdikjeden

UREDD har produsert en informasjonsfilm for ScanBio Marine Group. Produksjonen var kompleks og ambisiøs, men mest av alt en fornøyelig prossess med en spennende kunde.

ScanBio

Hvordan ScanBios arbeid med foredling av maritime resurser vil påvirke fremtiden.

Hva er designsprint?

En designsprint hos UREDD er en 4-dagers prosess med konsentrert samarbeid for å skape nye produkter og tjenester, eller å forbedre det som allerede eksisterer.