Hodebra

Hold det aktivt, sosialt og meningsfylt. Da er det hodebra!

Hodebra

Mental sunnhet for alle

Røde Kors, Folkehelsealliansen og Trøndelag Fylkeskommune har som mål å øke kjennskapen til den anerkjente ABC-metoden for fremming av sunn mental helse i befolkningen.

Tanken bak konseptet Hodebra, er å gjøre det lettere å snakke om psykisk helse. Som oftest når vi snakker om psykisk helse blir det mørkt. Det blir faglig. Og det angår først og fremst dem som sliter. Vi ønsker vi å endre på dette ved å snakke om om psykisk helse på en så folkelig måte som mulig.

Konsept og løsning

Med Hodebra kommuniserer vi tre enkle grep for å få det bedre med seg selv.  Det handler om å gjøre noe aktivt, noe sammen og noe som er meningsfylt. Ting som er bra for hodet? Ja da er det Hodebra.  

Det visuelle uttrykket er gjort tilnærmelig og ufarlig med en positiv naivisme. Friske, milde farger og enkle tegninger.

I tillegg til en leken animasjonsfilm har vi utviklet en nettside og materiell til sosiale medier og til redaksjonell omtale.