Identitetsdesign for Kantega

Ny visuell identitet for Kantega.

Identitetsdesign for Kantega

Kort om Kantega

Kantega er et ledende teknologiselskap bestående av teknologer og utviklere, designere og problemløsere. Kantega jobber med design og brukeropplevelse, systemutvikling, datadrevet innovasjon og rådgivning.

Leveransen

Redesign av eksisterende logo, helt ny visuell identitet i tillegg til et kommunikasjonskonsept for all kommunikasjon.

Kort om jobben

God innsikt er avgjørende for et godt slutteresultat. Vi jobbet tett på kunden og hadde et godt samarbeid med Kantega, der vi blant annet var med i møter og på interne foredrag.

Ut av innsiktsarbeidet  stod vi igjen med to viktige elementer som er kjernen i Kantega – flytsone og tenke utenfor boksen. Begge er veldig beskrivende for hvordan Kantega ønsker å drive prosesser og innovasjon. De ble derfor grunnlaget for videre arbeid med identiteten.

I arbeidet med redesign av logen, ble denne håndtegnet av designer og kalligraf Trine Gjerde, for å sikre at vi fikk den akkurat slik kunden ønsket og i tråd med nevnte kjerneelement.

Kommunikasjonskonseptet som ble utviklet, inneholder blant annet retningslinjer for hvordan det visuelle skal tas i bruk, men også tone of voice og retningslinjer for foto.