Innveno

I forbindelse med et navnebytte ønsket Innveno en ny grafisk profil, for å forsterke posisjonen som en tydelig og dyktig samarbeidspartner.

Innveno

Innveno er et selskap som bistår med rådgivning og ideutvikling. I ryggen har de et nasjonalt og internasjonalt nettverk, med intensjon om å bringe de riktige folkene sammen på tvers av næring og bransje.

For å starte, drive og utvikle bedrifter, trenger man ideer, kompetanse og nettverk. Innveno legger til rette for at lokale produsenter, gründere, nasjonale selskap og statlige aktører kan samarbeide – for å skape en region som er bærekraftig og nyskapende.