Mechman AS omfavner Design Sprint

Mechman AS så behovet for å forbedre arbeidsmetodene sine og tok kontakt med oss for å få et kurs i Design Sprint. Ut fra tilbakemeldingene har de lært seg noe svært nyttig. Vi tok en prat med en av deltakerne på kurset, Sigurd Falmår.

Mechman AS omfavner Design Sprint

Om Mechman AS

Mechman AS holder til i ytre Ryfylke og har spesialisert seg på undervannsoppdrift/buoyancy, industrisilikon og polyuretanprodukter. De betjener kunder fra hele Norge innenfor offshore, maritime og marine næringer, samt landindustri. 

Dere gjennomførte et to-dagers kurs i Design Sprint. Hadde dere noen erfaring med Design Sprint fra før av?

- Vi hadde ingen erfaring med Design Sprint før vi tok kurset. Med Uredd fikk vi et profesjonelt gjennomført kurs, hvor vi brukte egne case fra prosjekter vi holdt på med.

Har dere fått tatt i bruk det dere har lært?

- Vi har omfavnet Design Sprint totalt og brukt det på flere ting i etterkant, alt fra produktløsninger til markedsplan.

Tidligere var vi tre stykker som jobbet ut markedsplanen, men nå involverte vi hele firmaet. Ikke bare fikk alle forståelse for hva vi holder på med, men vi fikk innspill og ideer vi aldri før hadde kommet på.

Hva er det dere liker best med desigsprint-metoden?

- Det er en veldig effektiv og nyttig arbeidsmetodikk som vi kommer til å fortsette å anvende.

Det fine med metoden er at du ikke alltid må kjøre en hel sprint, vi har brukt deler av sprinten på prosjekt som allerede var kommet et stykke på vei.

Vi har også involvert langt flere i prosessene, men allikevel har vi spart mye tid.

Så tar vi beslutninger mye raskere - før kunne vi bruke lang tid på å ta beslutninger.

Så det er noe dere vil anbefale andre å implementere i sitt virke?

- Vi anbefaler absolutt andre å benytte denne arbeidsmetodikken og anbefaler på det sterkeste å bruke Uredd som kursholder i Design Sprint.

Kurset er veldig godt og profesjonelt, og vi har fått veldig god oppfølging i etterkant.

Alt i alt har dette vært veldig veldig positivt for oss.