Raskt er bedre enn sakte!

Er du villig til å agere på forandring i stedet for å følge en fast plan?

Raskt er bedre enn sakte!

Hvordan:
..få gjort de riktige tingene raskt
..til riktig tid
..med de riktige menneskene
..for å oppnå best effekt raskere
..og så forbedre effekten enda raskere neste gang?

Den sorte svanen kom plutselig glidende forbi så jeg trenger ikke utdype situasjonen mer enn å nevne COVID19. Spørsmålet som vil definere historien er: Hvordan løser markedsførere dette best framover med smidig organisering?

Agile handler om å agere på forandring, lære av erfaringer (empiri) i stedet for blindt å satse alle eggene i kurven på kreativitet og teori. Og å satse på kontinuerlig forbedring framfor å følge en fast (markeds-) plan. Det er mange måter å forholde seg til det på, men først og fremst handler det om organisering av mennesker i egen organisasjon. Markedsførere er pussig nok ikke først i køen for å jobbe smidig — men nå er en veldig god anledning til å komme igang!

Prøv dette: Del opp de neste tre månedene i seks 2-ukers sprintperioder. Forsøk å sett et mål på hva en oppnådd suksess vil kunne føles eller se ut som etter ett kvartal. Prøv å motstå fristelsen til å lage eller diskutere en plan, men heller se etter overordnede prioriteringer som kan gjøres i perioden.

Og dette: Jobber du i en liten bedrift kan det være lurt å samle de som jobber med kunder, produktet eller tjenesten, salg og logistikk. Større bedrifter kan bygge flere team og konsentrere seg om flere deler av kundereisen samtidig. Start med å kartlegge kunde- eller brukerreisen. Hvilke deler av kundereisen er vanskelig.. for kunden? Lag en stor base med idéer til tiltak. Prioriter alle tiltakene etter hvor mye innsats det krevet — mot hvor mye effekt dere tror det vil gi. Gjennomfør tiltakene som eksperiment, for å raskt lære hva som fungerer. Dropp det som funker dårlig og forbedre det som fungerer bra.

Noen kaller det growth hacking/veksthacking mens andre snakker om smidig/agile. Det er ikke så viktig, bare det skjer mye og raskt. For å sitere Anette Mellbye (BCG): “Smidighet og tempo hjelper deg ut av krisen, ikke perfeksjon. Bruk denne anledningen til å teste og skalere nye måter å jobbe på.”

Er du markedsfører? Meld deg på nyhetsbrevet vårt så skal vi sende deg én av mange metoder til å komme i gang a.s.a.p!