Uredd har gjennomført designsprinter for våre kunder i over ett år, med svært positive erfaringer. Vår forrige sprint var for Skipnes Etikett, et av landets ledende trykkerier av etiketter og fleksibel emballasje. Utfordringen de kom til oss med var som følger: Hvordan kan Skipnes Etikett bli den fremste kompetanseleverandøren på etiketter?

Sprinten ble fasilitet av Arinbjørn og Audun fra UREDD, og Geir Hagen (Adm.dir) og Tom Henrik Forsberg (leder for salg og marked) var deltakere fra Skipnes.

Dag 1: Mål og skisser

Vi startet med å definere mål for 3 ulike kundegrupper:

  1. Hvordan kan vi hjelpe nye kunder å bestille riktig produkt
  2. Hvordan får vi nye kontaktpersoner hos eksisterende kunder og de minst lojale kundene til å velge Skipnes som leverandør
  3. Hvordan kan vi hjelpe byråene å designe riktig etikett

Les mer om målgrupper og sprint-spørsmål

Kundereisen slik den ble levert som digitalversjon etter første dag. De røde og gule boksene er "Hvordan kan vi"-spørsmål.

Med målene som utgangspunkt begynte vi å kartlegge brukerreisen til disse tre kundene, sammen med «Hvordan kan vi» spørsmål. Her lot vi oss rive med og tiden løp fra oss (noe som er fort gjort i kart-oppgaven), så det ble kort tid til skissering. Vi måtte derfor skissere raskt, og idéene ble presentert på starten av dag 2.

Les mer om brukerreise og sprint-kartet


Vi brukte en en wireframe-mal fra Great Simple Studio som utgangspunkt for skisser og prototype. Dette er skissene fra slutten av første dag.

Dag 2: Velge ideer og lage storyboard

På dag 2 diskuterte vi skissene i fellesskap og stemte på de beste ideene. Disse ble diskutert og videreutviklet, til vi satt igjen med idéer som svarte på hvordan Skipnes kan bli en super kompetanseleverandør. Alle ideene ble dokumentert og lagret og utvikles videre.

  • Etikettskolen - en egen, objektiv side som formidler kunnskap om effekten av gode etiketter og hvordan man lager disse
  • En etikett-konfigurator som stiller de riktige spørsmålene
  • Et lettfattelig språk som snakker spesifikt til de tre hovedbrukerne (mindre stammespråk)
  • En landingsside som forteller om ledetid, prosess og kostnadsdrivere
  • En inspirerende case-side som viser mulighetene man har hos Skipnes

Vi hadde nå gode skisser på veggen, samstemte og gjennomførbare ideer, og et kart som viste oss kundereisen. Ikke dårlig på én og en halv dag!

Den siste fellesoppgaven på agendaen; storyboardet.

Der var her vi satte skissene inn i en lineær historie, og bestemte hvilke skjermbilder som skulle være med i prototypen. Slik denne oppgaven er beskrevet i sprint-boken er dette en gruppeoppgave. Det kan være utfordrende fordi det åpner opp for ustrukturert diskusjon.

Vår løsning var en annen versjon av denne øvelsen, der vi brukte kartet og notater for å spare tid og samtidig holde den gode fremdriften.

Dag 3: Prototype

Arinbjørn og Audun delte storyboardet mellom seg og jobbet sammen i Sketch og presenterte prototypen i Invision.

Dag 4: Test

Prototypen ble gitt til Tom Henrik som testet denne internt hos Skipnes. Tilbakemeldingene var svært positive og etter testen kom det også en beskjed at søsterselskapet, Skipnes Kommunikasjon, ønsket seg nye nettsider etter samme oppskrift.

Prototypen med landingssider, Etikettskolen og etikett-konfiguratoren levde videre som felles plattform mellom Uredd, Skipnes og utvikler frem til første versjon av nettsidene gikk på lufta i høst.

Hva har vi lært? 

I tillegg til å ha lært en masse om etiketter, har vi brukt tiden i etterkant på omrokkering og optimalisering av en del oppgaver. I neste sprint skal vi ta kartet til slutt, og heller bruke første halvdel av dag 1 på sprint- og «Hvordan kan vi»-spørsmål. På den måten vil det ta kortere tid å tegne ut kartet – og det vil bli mer treffsikkert.

Designsprint blir et stadig bedre og mer effektivt verktøy for oss for å løse store utfordringer og teste nye idéer. En kjempebonus er at jobben med å ferdigstille design, og få programmert det endelige produktet, går mye glattere når alle har samme oppfatning av hvilken rolle produktet (her, en nettside) skal ha.

La oss høre fra deg om du har lyst å prøve en designsprint sammen med oss! Ønsker du å bli bedre kjent med Uredd så finner du oss her.  Om du har lyst til å se noe av det andre vi har gjort, så kan du se her.