Hva skjer når du mikser Growth Hacking med designsprint?

Designsprint + Growth Hacking = Vekstsprint

Innhold

Hos Uredd gjennomfører vi vekstsprint både som workshop og kurs, for å hjelpe bedrifter lage gode veksteksperimenter.

I løpet av kurset, som varer i en dag, får gruppen innføring i hvordan sette sammen gode vekstteam, hvordan man får forankret vekstarbeid i ledelsen og hvordan man jobber for å finne markedets behov for ditt produkt eller tjeneste. Workshop-biten av dagen består av en innføring i metode, hvordan man lager gode eksperimenter og hvordan man bør prioritere eksperimentene for å komme i gang. I workshopen arbeider vi med ulike vekstområder og støtter oss på pirattrakten .

Deltakerne var godt fornøyd med kurset. UREDD fikk en score på 84 av 100 på fornøyd totalt sett med dagen og 91 av 100 på formidlingsevne. Alt over 67 ansees som et bra resultat og kommer vi over 80 er det meget bra.
– Hans Martin Opsal, Markedssjef Salgs- og Reklameforeningen i Bergen

Workshop

  • 🧠 Ekspertintervju. Vi starter med at en ekspert (som er den i bedriften som vet mest om det aktuelle vekstområdet) forteller teamet om hva man ønsker å få til. Mål: Å samkjøre vekstteamet rundt ulike utfordringer knyttet til vekst.
  • 🤷‍♀️ Hvordan kan vi. Teamet lytter til eksperten og skriver ned utfordringer i “Hvordan kan vi”- form.
  • 🗺 Kart. Teamet velger en relevant brukerreise i seks steg med en realistisk start og ideel slutt, knyttet til det vekstområdet man jobber med. Når kartet er klart flyttes “Hvordan kan vi”-spørsmålene inn i kartet. Klynger av “Hvordan kan vi”-spørsmål gir oss områder som vi bør fokusere på. Mål: Å få oversikt hvordan brukeren bruker dagens tjeneste eller produkt, slik at vi har en oversikt over hvor i brukerreisen vi skal eksperimentere.
  • 👍 Det som fungerer. I denne øvelsen skriver teamet ned ulike aktiviteter man gjør eller har gjort som har ført til vekst i de ulike vekstområdene.
  • 😨 Det som er utfordrende. Utfordringer knyttet til vekst skrives ned av hver enkelt. Dette kan være aktiviteter man har gjort som ikke har lykkes eller aktiviteter man ikke får til.
  • 📈 Muligheter. Etter å ha stemt frem de utfordringene teamet syntes er viktigst å løse gjør vi disse om til muligheter. Her bruker vi “Hvordan kan vi” på nytt. Mål: Å finne kjernen av utfordringene og snu de om til løsninger.
  • 💡Løsninger. Når teamet har kategorisert reformulert utfordringene jobbes det med løsninger. Hver deltaker skriver løsninger alene, før disse blir stemt på og sortert.
  • ⚡️Inspirasjon. Etter å ha funnet frem til løsninger bruker teamet litt tid på å finne eksempler fra produkter eller selskaper som har løst teamets utfordringer på en god måte. Hver enkelt deltaker presenterer en case for resten av teamet.
  • 🧪 Veksteksperimenter. Nå er vi klare for å skrive eksperimentene. Hver deltaker skriver minimum 1 eksperiment for det fokusområdet man har valgt, basert på en prioritert løsning og som gjerne er inspirert av en case. Eksperimentene består av hypotese, to-do’s, målbare suksesskriterier og hvem som har ansvar for å gjennomføre.
  • ⚖️ Prioritere. Til slutt prioriteres eksperimentene etter en effekt / innsats-matrise. Her er det viktig å være ærlig med seg selv og plassere eksperimentene riktig slik at man ikke ender opp med for mange eksperimenter (man mister fokus) eller eksperimenter som krever for mye innsats (tar for lang tid å gjennomføre).

Hva får man ut av det?

Når man først har lært metodikken er tar det ikke mer enn 2–3 timer å gjennomføre en slik workshop. Da vil man sitte igjen med minimum like mange eksperimenter som det er deltakere i teamet. Av disse vil en håndfull være eksperimenter man kan sette i gang med en gang og se effekten av etter 4 uker.

Organisering

Vekstsprint må være forankret som strategi hos ledelsen, slik at vekstgruppen har trygge rammer for å mislykkes. En vekstgruppe bør være tverrfaglig, og typiske deltakere er teamleder/markedsfører, utvikler, designer og analytiker. Men det finnes ingen fasit. Det viktigste er å sette sammen et team som kan bidra med ulike perspektiver.

Lær metoden

Om du ønsker å lære å fasilitere eller ønsker hjelp til å gjennomføre en vekstsprint, ta kontakt!

Mer lesestoff

Veksthacking

Verden er i ufattelig rask endring og kravene til effektivitet og lønnsomhet blir stadig større. Det har skapt behov for bedre arbeidsmetoder.

The Greta Effect

Folk har større forventninger til merkevarenes rolle i klimaspørsmål. En av de største utfordringene i 2020 blir å svare troverdig på dem.

Tren ungene i mobbing!

Mobbing er igjen et hett tema i noen mediesekunder. Eksperter og politikere overgår hverandre i å uttale seg med alvorlig mine om hvor viktig dette er å ta tak i, med nye tiltak og forslag til lovverk.

Tips til digital jul

Mange får av ulike grunner ikke anledning til å feire jul med sine kjære og nære.
Det går allikevel å gjøre mer ut av samtalene over video gjennom julen. Her er noen forslag til leker vi tror vil gjøre en digital jul litt bedre.

100 ideer på 10 minutt

Har du prøvd å bruke brainstorming til å komme frem til gode ideer? Har du opplevd at det ender med diskusjon og ingenting konkret? Eller

Hvorfor vi gjør Designsprint?

Da jeg etablerte UREDD i 2005 visste jeg ikke hva design thinking var. Og like lite visste jeg at Stanford University etablerte filosofien til hardcore metodikk samme år. Mye har skjedd siden da, og heldigvis lærer vi hele livet!