Hvorfor velge 3D?

3D-visualisering gjør jobben når plantegninger og tekniske tegninger kommer til kort. Uavhengig av type anlegg eller installasjon kan vi modellere det.

Innhold

Enten behovet er for intern eller ekstern bruk, gir 3D-visualisering en helt annen inngang til forståelse av hele anlegg, eller hvordan ulike komponenter fungerer i en større sammenheng.

Det er mange grunner til å visualisere prosjektet ditt i 3D:

  • Presentasjon. Det du skal lage er ikke bygget enda, og du trenger fine illustrasjoner som kan forklare hvordan det kommer til å se ut. F.eks boliger, produktutvikling eller tekniske komponenter.
  • Forenkling. Temaet du ønsker å snakke om er komplekst. Det kan være et avanserte anlegg som krever en høy teknisk forståelse. Her kan 3D-visualisering hjelpe til med å forenkle og forklare.
  • Interaktivitet. Det finnes mange måter for dine kunder å interagere med “produktet” ditt på. Enten via AR (augmentet reality), VR (virtual reality) eller navigere rundt “produktet” i nettleseren.
  • Kontroll. Du kan kontrollere lyset, materialene, omgivelsene, været ++ 3D Visualisering er en kostnadseffektiv måte å skape “perfekte” bilder.
  • Planlegging. Du kan bruke 3D visualisering til å planlegge f.eks skilting i et kontorbygg eller se hvordan sollyset kan påvirke utformingen av bygget. 
  • Taktilt. Ved hjelp av en 3D-printer kan du faktisk skrive ut prototyper som du fysisk kan ta og føle på.
  • Fantasi. 3D-illustrasjoner har ingen begrensninger. Du kan velge å illustrere og forenkle virkeligheten, eller skape noen fantastiske bilder av noe som ikke eksisterer. 

Vi benytter 3D-modellen i opplæring og kursing av ansatte på RAS-anlegg. Vi ønsket vårt «eget» anlegg som er enkelt å forstå, og som man kan navigere seg rundt på. Det gir en langt bedre opplæring og forståelse for anleggene. 3D-modellen er også fin å benytte i markedsføring av kurs og opplæring.

Mari Birkeland – Morefish

Eksempel på hvordan man kan gi tilgang til egen navigering i en 3D-modell.

Mer lesestoff

Veksthacking

Verden er i ufattelig rask endring og kravene til effektivitet og lønnsomhet blir stadig større. Det har skapt behov for bedre arbeidsmetoder.

Brukertesting: Den gode samtalen

Brukerinnnsikt har vært en bærebjelke for designere lenge før begreper som user-sentered design ble innført på 1980-tallet eller Design Thinking på 2000-tallet.

Hvorfor velge 3D?

3D-visualisering gjør jobben når plantegninger og tekniske tegninger kommer til kort. Uavhengig av type anlegg eller installasjon kan vi modellere det.