Ferd

Det var våren 2016 og reiselivsbransjen i Trøndelag ønsket en forandring. I lang tid hadde Trøndelag Reiseliv, på vegne av sine medlemsbedrifter, gitt ut en trykksak som viser det Trøndelag har å by på for den (potensielle) reisende i regionen.

Utfordringen var åpenbar: Magasinet bar preg av at “alle skal få”. Det hadde blitt til en hybrid mellom temamagasin, og oppramsing av alle regionens destinasjoner, happenings, severdigheter og høydepunkter.

Trøndelag Reiseliv mente selv at det formmessige var blitt utdatert, og at magasinet ikke bød på en helhetlig opplevelse. De ønsket mer opplevelse, og mindre “informasjon". I det lå det et ønske om å skape noe mer engasjerende, som skulle få folk til å drømme om en reise i Trøndelag.

Ferd_06
Ferd_01

Løsning

Med utgangspunkt i prinsipper fra RISS og den strategiske plattformen, skisserte vi et nytt konseptet hvor det grunnleggende budskapet var frihet. Dette kommunisert gjennom kontrastparet ro og råskap.

Kontrastene skulle komme til live gjennom den trønderske historien, naturen og lynnet i folk som bor her. 

Konseptet skulle, så langt det lot seg gjøre, gjennomføres i alle artiklene. På den måten ønsket vi å skape kontraster i hver eneste historie gjennom både tekst og bilde.

I det videre arbeidet med research og kartlegging, forsket vi på folks forventninger og oppfatninger om Norge, nordmenn, Trøndelag og trøndere. Når vi så på hva regionen har å by på, kom vi til et samlende credo:

Trøndelag er essensen av Norge.

Ferd_02
Ferd_03
Ferd_04
Ferd_05
Ferd_07

Kontakt

Vil du gjøre hverdagen enklere for dine kunder? Snakk med Cecilie →

Cecilie

Cecilie Leiseth Skipnes
Grafisk designer

cecilie@uredd.no
+47 99 63 09 81