Strategi

Trøndelag Fylkeskommune

I 2018 slås Nord- og Sør-Trøndelag sammen til én demokratisk og administrativ enhet. Det er en begivenhet som kan plasseres i en stor historisk kontekst.

Hodebra

Gjør noe aktivt. Gjør noe sammen. Gjør noe meningsfylt.