Raskt er bedre enn sakte!

Er du villig til å agere på forandring i stedet for å følge en fast plan?

Innhold

Hvordan:
..få gjort de riktige tingene raskt
..til riktig tid
..med de riktige menneskene
..for å oppnå best effekt raskere
..og så forbedre effekten enda raskere neste gang?

Den sorte svanen kom plutselig glidende forbi så jeg trenger ikke utdype situasjonen mer enn å nevne COVID19. Spørsmålet som vil definere historien er: Hvordan løser markedsførere dette best framover med smidig organisering?

Agile handler om å agere på forandring, lære av erfaringer (empiri) i stedet for blindt å satse alle eggene i kurven på kreativitet og teori. Og å satse på kontinuerlig forbedring framfor å følge en fast (markeds-) plan. Det er mange måter å forholde seg til det på, men først og fremst handler det om organisering av mennesker i egen organisasjon. Markedsførere er pussig nok ikke først i køen for å jobbe smidig — men nå er en veldig god anledning til å komme igang!

Prøv dette: Del opp de neste tre månedene i seks 2-ukers sprintperioder. Forsøk å sett et mål på hva en oppnådd suksess vil kunne føles eller se ut som etter ett kvartal. Prøv å motstå fristelsen til å lage eller diskutere en plan, men heller se etter overordnede prioriteringer som kan gjøres i perioden.

Og dette: Jobber du i en liten bedrift kan det være lurt å samle de som jobber med kunder, produktet eller tjenesten, salg og logistikk. Større bedrifter kan bygge flere team og konsentrere seg om flere deler av kundereisen samtidig. Start med å kartlegge kunde- eller brukerreisen. Hvilke deler av kundereisen er vanskelig.. for kunden? Lag en stor base med idéer til tiltak. Prioriter alle tiltakene etter hvor mye innsats det krevet — mot hvor mye effekt dere tror det vil gi. Gjennomfør tiltakene som eksperiment, for å raskt lære hva som fungerer. Dropp det som funker dårlig og forbedre det som fungerer bra.

Noen kaller det growth hacking/veksthacking mens andre snakker om smidig/agile. Det er ikke så viktig, bare det skjer mye og raskt. For å sitere Anette Mellbye (BCG): “Smidighet og tempo hjelper deg ut av krisen, ikke perfeksjon. Bruk denne anledningen til å teste og skalere nye måter å jobbe på.”

Er du markedsfører? Meld deg på nyhetsbrevet vårt så skal vi sende deg én av mange metoder til å komme i gang a.s.a.p!

Mer lesestoff

Tren ungene i mobbing!

Mobbing er igjen et hett tema i noen mediesekunder. Eksperter og politikere overgår hverandre i å uttale seg med alvorlig mine om hvor viktig dette er å ta tak i, med nye tiltak og forslag til lovverk.

Tips til digital jul

Mange får av ulike grunner ikke anledning til å feire jul med sine kjære og nære.
Det går allikevel å gjøre mer ut av samtalene over video gjennom julen. Her er noen forslag til leker vi tror vil gjøre en digital jul litt bedre.

100 ideer på 10 minutt

Har du prøvd å bruke brainstorming til å komme frem til gode ideer? Har du opplevd at det ender med diskusjon og ingenting konkret? Eller